Til hovedinnhold
Norsk English

Laks og kraft i samme elv

Norsk håndbok om laksens liv i regulerte vassdrag er ettertraktet. Til og med i Kina.

For et år siden ble “Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag” lansert. Boka er et resultat av flere års forskning på hva laksen trenger for å trives. Både bunnforhold, vannmengde, temperatur, strømforhold og hvordan disse faktorene spiller inn i laksens liv er kartlagt. Boka er blitt svært godt mottatt i Norge, og nå er den også etterspurt i utlandet: Nylig ble den oversatt til engelsk, og snart blir den også å finne på kinesisk, blant annet fordi den kan tilpasses forvaltning av lokale fiskeslag og forhold. Det er forsker Atle Harby ved SINTEF og forsker Thorbjørn Forseth ved NINA som er forfattere. Foto: Per Harald Olsen, NTNU.