Til hovedinnhold
Norsk English

"Svenske-gave" til norsk brannforskning

Sentrale aktører i samarbeidet som har gjort brannlaboratoriene i Sverige og Norge til Europas største branntekniske forskningsmiljø. Fra venstre: Forskningsdirektør Terje Jacobsen i SINTEF Byggforsk, adm. direktør Paul Halle Zahl Pedersen i SP Fire Research AS og enhetssjef Björn Sundström i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Foto: SP Fire Research AS / Marius Hansen
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vil investere fem millioner kroner i nytt utstyr ved laboratorium i Trondheim som utgjør Norges branntekniske kompetansesenter.

Ved siste årsskifte overtok svenske SP 70 prosent av aksjene i SINTEF NBL – Norges branntekniske laboratorium i Trondheim.

Som ledd i overtakelsen vil de svenske eierne investere fem millioner kroner i nytt utstyr ved laboratoriet i Trondheim. Dette ble offentliggjort i dag under en seremoni som markerte overtakelsen.

Paul Halle Zahl Pedersen, adm. direktør ved det omdøpte SINTEF NBL – nå SP Fire Research AS – sier at millioninnsprøytingen vil styrke flere greiner av norsk brannforskning.

Brannforsøk i full skala

– Pengene gir oss blant annet en mulighet til å videreutvikle en utendørs laboratorieinnretning som vi har bygd i stål, og som er ett av de få anleggene verden har for brannforsøk i full skala, sier han.  

I stålkonstruksjonen har forskerne i Trondheim utført verdens største forsøk for vannbasert bekjempelse av olje- og gassbranner.

– Med de nye pengene i ryggen, kan vi utnytte konstruksjonen enda mer effektivt. Vi vil bruke den i studier som kan øke brannsikkerheten både på oljeplattformer, i industrielle prosessanlegg på land og i store energilagre, enten disse lagrer metanol eller tre-pellets, sier Zahl Pedersen.  

Størst i Europa

SPs oppkjøp gjør brannlaboratoriene i Sverige og Norge til Europas største branntekniske forskningsmiljø. De to laboratoriene utfyller hverandre i stor grad og har tilsammen 118 medarbeidere.

Av Svein Tønseth

Fakta:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut eier fra før Sveriges nasjonale brannlaboratorium som har 84 medarbeidere i Borås i Sør-Sverige. Dette laboratoriet er ledende i verden på brannsikkehet i tunneler og undergrunnsanlegg. SP har også stor virksomhet knyttet til brannsikring innen transportsektoren, eksempelvis av el-biler og gassbusser.

Det tidligere SINTEF NBL – nå SP Fire Research AS – disponerer et stort brannteknisk laboratorium på Tiller i Trondheim og har 34 medarbeidere. Selskapet er internasjonalt kjent for sin forskning knyttet til brannsikkerhet på oljeplattformer og i prosessindustri. SINTEF, som tidligere eide hele selskapet, beholder en eierandel på 30 prosent.