Til hovedinnhold
Norsk English

Rasfare i Torghatten

Etter flere steinsprang blir det tatt grep for å skape større sikkerhet for besøkende av hullet i Torghatten.
Etter flere steinsprang blir det tatt grep for å skape større sikkerhet for besøkende av hullet i Torghatten.
Forskere anbefaler at folk som ferdes i hullet bruker hjelm, og at sti og trapp ved det kjente turistmålet på Helgeland flyttes.
Torghatten er et populært turistmål på sommeren.

Torghatten er et populært turistmål på sommeren.

Klikk for å åpne

To steinras på ett år var årsaken til at Brønnøy kommune nylig tok kontakt med SINTEF. Formålet var å vurdere stabilitetsforholdene i hullet og de høye fjellsidene utenfor på Trollhatten. Etter en befaring i juni er det laget et notat med vurderinger og sikkerhetspåbud.

Steinsprang

I tidligere befaringer har det vært rapportert om usikre flak i taket over trappa, og for to år siden ble to trappetrinn i nedre del av trappen ødelagt av stein.
I fjor fant en turgåer i tillegg en stein på rundt et halvt kilo på stien opp til hullet, og det ble vurdert som sannsynlig at de hadde kommet fra et sterkt oppsprukket parti i overgangen mellom hullet og bergveggen utenfor. I dette partiet er det muligheter for at mer stein kan løsne og falle ned. Hendelser som dette viser klart at stabilitetsforholdene er dårlige.

Forskerne anser at rasfaren i hullet er størst utenom turistsesongen, men vil ikke utelukke ras om sommeren. I forskningsnotatet foreslås det derfor påbud av hjelm når man ferdes i hullet. Dette er et forslag SINTEF har reist tidligere, uten å få gjennomslag.

Flytting av sti og trapp

Det har flere ganger, sist i 2012, blitt anbefalt å flytte stien opp mot nordåpningen av hullet, mer inn mot midten av ura. Det vil gjøre det mulig å konsentrere ferdselen til områdene som har best stabilitet i taket. Dette inkluderere også flytting av trappa i hullet.

Siden Brønnøy kommune har uttalt at en slik flytting først vil være mulig i forbindelse med arbeidet rundt Nasjonal turistveg, ønsker SINTEF at det skal foretas rensing i bergveggen og taket i mellomtiden.
I notatet anbefales det også at det blir satt opp nye fareskilt og informasjonstavler så fort som mulig om rasfaren ved frostsprenging, og at det blir advart mot ferdsel utenom sommersesongen.

Bruk av hjelm er i dag vanlig i alt av besøksgruver og andre menneskeskapte bergrom, men har ikke vært like vanlig i naturlige skråninger og grotter/hulrom. Ut fra de bergtekniske vurderingeneanbefaler likevel nå SINTEF hjelmpåbud ved besøk til Torghatten.