Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Petroleum investerer i ny forskningsinfrastruktur i Formasjonsfysikk-laboratoriet

Foto: Jørn Stenebråten
Det nye testutstyret, en polyaksiell lastramme, vil gi nye og bedre muligheter til å studere: borehullstabilitet, erosjon av reservoar-bergart ved hydrokarbon produksjon samt oppsprekking, nærmere in-situ betingelser enn tidligere mulig, og vil være et viktig supplement til nåværende infrastruktur.

I forrige uke møtte forsker Lars Erik Walle, forskningsleder Andreas Bauer og forskningsleder Jørn Stenebråten, leverandøren av utstyret (MTS) i Minneapolis for diskusjoner og avklaringer om endelig design. Testutstyret er forventet å være klar til bruk i laboratoriet august 2015.

Kontaktperson

Ansattinfo mangler 

Generell info

www.mts.com

Kontaktperson