Til hovedinnhold
Norsk English

Prioriterte tog det neste?

Togtrafikken følger en fast ruteplan som sier hvor hvert tog skal kjøre og når det skal kjøre. Utfordringen toglederne står overfor hver dag, er hva de skal gjøre når forsinkelser fører til at planen kastes om kull? Foto: ThinkStock.
Togtrafikken følger en fast ruteplan som sier hvor hvert tog skal kjøre og når det skal kjøre. Utfordringen toglederne står overfor hver dag, er hva de skal gjøre når forsinkelser fører til at planen kastes om kull? Foto: ThinkStock.
Et nytt verktøy kan få et forsinket tog tilbake i rute. Nå tester togledersentralen i Stavanger verktøyet som skal gi den optimale løsningen i løpet av sekunder.

Alle har hørt om flygeledere. Om de som sitter som spikret foran skjermene og sørger for at fly tar av og lander i riktig rekkefølge. Det samme gjelder for tog. Også her sitter togledere i kontrollrom foran store skjermer og dirigerer togtrafikken. De sitter på togledersentraler i Oslo, Trondheim, Drammen, Bergen, Hamar, Narvik, og Kristiansand, og styrer hver sine regioner.

Hver togledersentral har ansvar for trafikken i sin region, mens den enkelte togleder kontrollerer deler av trafikken innad i regionen. En ansatt kan for eksempel styre togene på Gjøvikbanen, eller ha ansvar for de som går fra Drammen til Oslo.

Hvordan håndtere forsinkelser

Togtrafikken følger en fast ruteplan. Den forteller nøyaktig hvor hvert enkelt tog skal kjøre og når det skal kjøre.
Utfordringen som toglederne står overfor hver dag, er hvordan de skal løse situasjonen når forsinkelser fører til at planen kastes om kull?

Togledersentralene har ansvar for togtrafikken i sin region. Foto: Jens Heiberg/Norsk toglederforening.

Togledersentralene har ansvar for togtrafikken i sin region. Foto: Jens Heiberg/Norsk toglederforening.

Klikk for å åpne

 

– I dag har toglederne faste prioriteringsregler, der hovedprinsippet er å prioritere tog som er i rute – i tillegg til å foreta en helthetsvurdering, sier Arnt-Gunnar Lium på SINTEF.

– Men beslutningen en togleder tar ett sted, vil også påvirke trafikken et annet sted. Så utfordringen til de ansatte blir å få til et godt samspill til tross for at hver togledersentral styrer sin region, og hver togleder innenfor en sentral sitter og dirigerer sin strekning.

Først i sitt slag – utprøvd i drift

En gruppe med forskere innenfor optimering i SINTEF, har utviklet metoder og programvare for sanntids prioritering av tog. Det har resultert i et verktøy som testes ut ved togledersentralen i Stavanger.
Sanntids prioritering er en svært vanskelig oppgave, både i teori og praksis, siden mange beslutninger skal tas iløpet av kort tid. Skal tog A eller tog B sendes ut først? Skal tog C bruke plattform 1 eller plattform 2? Skal tog A vente på forsinket tog B, eller ikke?

– Med to-tre tog er dette ikke altfor vanskelig, men når antall tog øker, vil det lett bli flere milliarder ulike løsninger siden en beslutning påvirker mange andre, sier Carlo Mannino på SINTEF IKT.

Gjennom å utnytte ny teori innen matematisk optimering, har forskerne klart å utvikle en ny metode som finner den optimale løsningen i løpet av få sekunder. Verktøyet er det første i verden av sitt slag – som er utprøvd i reell drift.

Finnes ikke bedre løsninger

Arnt Gunnar Lium viser fram et kart på skjermen som ser ut som et forstørret spindelvevnett. Her er det røde, blå og svarte linjer, og avmerkede stasjoner som Moi og Stavanger.

Mens de svarte strekene betegner de planlagte togrutene, viser de røde strekene om det har skjedd noe slik at toget ligger før eller etter ruta.

– Om alle tog er i rute, følges selvfølgelig den opprinnelige planen. Men når noe inntreffer, viser det nye verktøyet den optimale løsningen for hvordan det kan kjøres videre. Du ser de blå strekene her, sier Lium.

– Dette er foreslåtte løsninger, og de er i sann tid. Det finnes ikke bedre løsninger enn disse ut fra målene som er oppgitt.

De svarte strekene betegner de planlagte togrutene, og de røde strekene viser om det har skjedd noe slik at toget ligger før eller etter ruta. når noe inntreffer Det nye verktøyet viser den optimale løsningen for hvordan det kan kjøres videre. Du ser de blå strekene her. Dette er foreslåtte løsninger i sann tid.

De svarte strekene betegner de planlagte togrutene, og de røde strekene viser om  toget ligger før eller etter ruta.  Det nye verktøyet viser  – gjennom de blå linjene, den optimale løsningen for hvordan toget kan kjøres videre. Dette er foreslåtte løsninger i sann tid.

Klikk for å åpne

Redusere forsinkelser

Forskerne mener at det nye verktøyet kan redusere forsinkelser og gir betydelige forbedringer når det gjelder punktlighet.

– Det positive med et slikt verktøy er at man med relativ billig forsking og små investeringer kan redusere antall kanselleringer og forsinkelser, samtidig som en utnytter svært kostbare infrastruktur enda bedre enn i dag.

“Dette har noe for seg”

Togleder Øyvind Bernhard-Melin på togledersentralen i Stavanger forteller at han tok verktøyet i bruk i april som beslutningsstøtte, og at han ser det gir god nytte i enkelte tilfeller.

Uttestingen skjer på den noen mil lange togstrekningen fra Stavanger til Sira, og på nettleseren som toglederne har foran seg, oppdateres bildet hvert 15. sekund. Med en gang en forsinkelse oppstår, tegnes det inn nye streker og forslag på bildet.

– Noen dager skjer det ingenting av endringer, forteller Bernhard-Melin.

– Vi hadde åtte dager i april der alt av tog gikk etter planen. Men så har vi jo andre dager der det er massevis av forsinkelser. Verktøyet er jo ennå ikke ferdig utviklet, men helt ferdig tror vi absolutt dette kan ha noe for seg, sier han.
Toglederne kommer til å fortsette testingen utover året og komme med nyttige innspill inn til SINTEF som videreutvikler verktøyet.