Til hovedinnhold
Norsk English

Klare for oppgradering

Familien Engeland foran demohuset på Årvoll.
Solveig og Anders Engeland med barna (f.v.) Jakob (1), Amalie (3) og Maria (1) gleder seg til at huset på Årvoll blir mer komfortabelt å bo i og at strømregningen krymper. Foto: Privat
To demohus er valgt i forskningsprosjektet SEOPP – ett hus fra sekstitallet i Oslo, og ett fra syttitallet i Bergen.

To eneboliger i Bergen og Oslo er klare for oppgradering til en langt høyere energistandard.

– Begge husene er tidstypiske og fremstår som originale fra byggeåret. Det er behov for oppgradering og tilleggsisolering av både tak, vegger og kjeller. Det er også behov for bedre utnyttelse av kjeller eller sokkeletasje, forteller prosjektleder Anne G. Lien ved SINTEF Byggforsk.

Behov for fleksibilitet

Begge familiene har små barn og har behov for fleksible hus som det er godt å vokse opp i. Planen fremover er å bruke god tid på å utvikle gode, smarte, kostnadseffektive og energieffektive løsninger.

Familien Engeland bor i et hus på Årvoll i Oslo fra 1965, hvor veldig mye er originalt. Det er gulvkaldt og trekk fra både vinduer og vegger. Familien ønsket å pusse opp, men visste ikke hvordan de skulle starte.

– Dette prosjektet var som skapt for oss. Vi ville være sikre på at de som gjør jobben for oss kan det de driver med. Vi er trygge på dette nå, sier Anders Engeland.

Det viktigste for familien er at de får et hus med godt inneklima i tillegg til jevn og god temperatur året rundt.

– Slik det er nå lever vi litt mer med årstidene og har brukt mye energi til å varme opp huset på vinteren. Vi har tre små barn som trenger et godt hjem i oppveksten. Vi har hele tiden tenkt at det er nå vi må satse. Det er nå vi trenger et solid og godt hus, sier Engeland.

Skal planlegge sammen

Byggestart blir tidlig på høsten neste år, og planleggingen skal gjøres sammen med huseierne. Nye løsninger skal utvikles som kan kopieres og være nyttige for andre lignende hus. Muligheter for prefabrikkering skal vurderes.

– Det er viktig å bruke den tiden som trengs for å utvikle de gode løsningene, både for å få til en god energistandard og en rasjonell og rask byggeperiode, understreker Lien.

For å finne de to demohusene ble det invitert bredt på nettsiden seopp.net. Responsen var overveldende, og over 500 boligeiere fra hele landet søkte om å få være med.

– Dette viser at mange boligeiere har planer om å oppgradere huset sitt og ønsker en bedre energistandard. Det viser også at mange gjerne vil ha profesjonell hjelp til å planlegge og prioritere, sier Lien.

Grundig prosess

En grundig utvelgelsesprosess er gjennomført i samarbeid med alle partnerne i prosjektet. Fire hus ble befart, og to ble valgt ut i slutten av november. Eierne av demohusene får bistand fra Ratio arkitekter, rabatt på byggevarer fra industripartnerne, bidrag til håndverkertjenester fra Mesterhus, og hjelp til å søke støtte fra Enova og grunnlån fra Husbanken.

Familien Engeland visste lite om kuldebroer og annet energitap som et hus fra 1965 medfører før de ble involvert i SEOPP-prosjektet. De har lært mye og fått mange aha-opplevelser allerede.

– Vi har i over et år lurt på hvordan vi skulle oppgradere huset vårt uten å finne noen gode, helhetlige løsninger. Vi håper vi kan være med og bidra til at dette blir et bra prosjekt som gir nye løsninger og gode oppussede hus i fremtiden, sier Engeland, som er stolt over å få være med på et forskningsprosjekt som betyr noe for både miljø og helse.

FAKTA

Målet med SEOPP (Systematisk energioppgradering av småhus) er å utvikle løsninger, metoder og verktøy for å gjennomføre oppgradering til en høy energistandard samtidig som betydelig forbedret inneklima, komfort og fuktteknisk sikre og robuste løsninger oppnås.

SEOPP er et innovasjonsprosjekt med støtte fra NFR. SEOPP er også støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken. Prosjektet eies av Mestergruppen Bolig AS, avd. Mesterhus. SINTEF Byggforsk leder prosjektet. Andre prosjektpartnere er Husbanken, Hunton, NorDan, Isola, Glava, Ratio arkitekter, BoligEnøk, Enova, Byggma og Flexit.

Kontaktperson