Til hovedinnhold
Norsk English

Superbuss-stasjoner får "meget minus"

Forskere fra SINTEF ble engasjert til å evaluere om de nye stasjonene bidrar til effektiv av- og påstigning, om de oppleves som attraktive, og om de er utformet slik at de passer for alle brukergrupper. Ill: Miljøpakken.
Jevnt over er passasjerene fornøyde med de første ferdigstilte busstasjonene i Trondheim sentrum. Men noen opplever trengsel på holdeplassene og vil ha bedre informasjon og beskyttelse mot vær og vind.

I løpet av 2012 og 2013 har Trondheim kommune, Statens Vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune (Miljøpakken) utformet løsninger for buss med høy standard, såkalt superbuss. Trondheim bygger nå ut sin “bybane på gummihjul” – med billettautomater, hyppige ruteavganger og tjue superbuss-stasjoner.

En såkalt kollektivbue er med buss hvert 3.-5. minutt, og færre holdeplasser, skal få reisetiden ned – og kollektivtilbudet skal etter hvert bli så attraktivt at enda flere bilister skifter fra bil til buss. Ideen bak superbusskonseptet er å tenke moderne bybane, men bygge bussløsning.

Les mer om superbuss-stasjonene på Gemini.no.

Kontakt

An-Magritt Steinset Kummeneje, avd. Transportforskning