Til hovedinnhold
Norsk English

Helse – på skift?

Stadig flere jobber utenfor normal arbeidstid – og fleksibel arbeidstid er etterspurt. Men hvilken effekt har denne utviklingen på helse og sikkerhet?

I et nytt SINTEF-prosjekt skal en tverrfaglig forskningsgruppe undersøke sammenhengen mellom skiftarbeid, arbeidsmiljø og helse i petroleum- og helsesektoren. Målet er å overføre kunnskapen mellom sektorene.

Som et ledd i arbeidet skal skiftarbeidsrutiner fra petroleumsindustrien innføres for en gruppe med helsepersonell, og deretter skal forskerne evaluere ordningen.

Prosjektet skal også undersøke sammenhengen mellom skiftarbeid og langsiktige helseeffekter ved å bruke data fra tilgjengelige offentlige dataregistre. I tillegg vil det blir gjennomført spørreundersøkelser for å identifisere likheter og ulikheter mellom skiftarbeidere i petroleum- og helsesektoren.

Forskerne skal også undersøke de underliggende mekanismene som fører til muskel- og skjelettlidelser, redusert kognitiv ytelse og utmattelse som kan relateres til skiftarbeid og arbeidsmiljø. Arbeidet vil pågå fram til 2017.

Utforsk fagområdene