Til hovedinnhold

Det er ikke din skyld

Barn med foreldre som ruser seg eller har psykiske problemer er utsatt for å arve problemene. Men opplevelsen av mestring og klar forståelse for at de er uten skyld, virker forebyggende.

De fleste barn som har foreldre med rusproblemer eller psykisk sykdom, har nytte av å møte andre barn i samme situasjon. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.

For å lære mer om hvordan barn kan takle livet med foreldre som har rus- og/eller psykiske helseproblemer, har SINTEF sett på hvordan barna opplever å delta i ordningen “SMIL”( Styrket mestring i livet). SINTEF-forskerne har intervjuet barn og ungdom som har deltatt i SMIL ved to ulike steder i landet. Enkelte foreldre og gruppeledere deltok også i undersøkelsen.

– Å gjennomføre disse intervjuene var en ganske sterk opplevelse, sier forsker Marian Ådnanes i SINTEF:
Barna, som var fra ti til femten år gamle, lever i en situasjon som til tider er svært belastende. Både fordi de levde med foreldres psykiske problemer – noen også med rusproblemer, men også fordi de fleste hadde to hjem og foreldre som var i konflikt med hverandre. Dette ga barna dobbel belastning.

Les hele artikkelen på Gemini.no.

Publisert torsdag 10. april 2014

Prosjektvarighet:

19.06.2013 - 31.01.2014