Til hovedinnhold
Norsk English

Det er ikke din skyld

De fleste barn som har foreldre med rusproblemer eller psykisk sykdom, har nytte av å møte andre barn i samme situasjon. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.
Barn med foreldre som ruser seg eller har psykiske problemer er utsatt for å arve problemene. Men opplevelsen av mestring og klar forståelse for at de er uten skyld, virker forebyggende.

For å lære mer om hvordan barn kan takle livet med foreldre som har rus- og/eller psykiske helseproblemer, har SINTEF sett på hvordan barna opplever å delta i ordningen “SMIL”( Styrket mestring i livet). SINTEF-forskerne har intervjuet barn og ungdom som har deltatt i SMIL ved to ulike steder i landet. Enkelte foreldre og gruppeledere deltok også i undersøkelsen.

– Å gjennomføre disse intervjuene var en ganske sterk opplevelse, sier forsker Marian Ådnanes i SINTEF:
Barna, som var fra ti til femten år gamle, lever i en situasjon som til tider er svært belastende. Både fordi de levde med foreldres psykiske problemer – noen også med rusproblemer, men også fordi de fleste hadde to hjem og foreldre som var i konflikt med hverandre. Dette ga barna dobbel belastning.

Les hele artikkelen på Gemini.no.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

19.06.2013 - 31.01.2014

Kontaktperson:

Marian Ådnanes

Utforsk fagområdene