Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av SMIL - Styrket Mestring i Livet

SINTEF har evaluert det psykopedagogiske gruppetilbudet SMIL ‐ Styrket mestring i livet.

Kontaktperson

Evalueringens problemstillinger knyttes til henholdsvis:

a) Organisering og ressursbruk.
b) Barn og unges utbytte av SMIL-gruppene.

Evalueringen viser at SMIL ser ut til å ha slått rot på de fleste stedene det har blitt introdusert, men at det er litt tidlig å si om tilbudet vil bli en del av fast drift der de holdes. Videre at tidligere estimater knyttet til fremtidig ressursbruk og kostnader er litt for lave sammenliknet med det arrangørene av SMIL oppgir som sine faktiske kostnader forbundet med gjennomføring av gruppetilbudet.

Evalueringen tyder på at SMIL er populært blant de som har deltatt, men også at det er noe mer enn miljøarbeid for barn og unge. De fleste barn, unge og foresatte vi intervjuet oppga at deltakelsen har vært en positiv opplevelse, og de fleste hadde også hatt et utbytte av SMIL‐gruppene målt opp imot enkelte eller flere av målene med tilbudet, først og fremst at de ikke er alene i sin situasjon og at foreldres sykdom eller vansker ikke er deres skyld

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

19.06.2013 - 31.01.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten

Evaluering av SMIL
Rapporten kan også fås i papirversjon ved å kontakte Ansattinfo mangler 

 

Oppdragsgiver:
Oslo Universitetssykehus HF

 

Relevante lenker
Det er ikke din skyld (Gemini)

Utforsk fagområdene