Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjonspris til Raufoss-miljøet

En blide Sverre Narvesen, administrerende direkrør i SINTEF Raufoss Manufacturing. Foto: Kailin Munch / Innovasjon Norge
SINTEF Raufoss Manufacturing og vertskommunen Vestre Toten har fått prisen Årets innovasjonsmiljø under Signalkonferansen holdt av Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge om Raufoss-miljøet: – Det industrielle miljøet på Raufoss har en historie på mer enn 100 år. De siste 15 årene har miljøet bygget opp en sterk innovasjonsevne, basert i stor grad på en felles satsing mellom aktørene i miljøet. SINTEF Raufoss Manufacturing har hatt en avgjørende betydning for utviklingen av samarbeidet og det sterke kunnskapsfundamentet som er etablert for klyngens aktører. Vinnerne har sammen skapt positiv oppmerksomhet om det industrielle miljøet i innlandet, og premieres for langsiktig, målrettet samarbeid om felles utfordringer innen innovasjon og verdiskaping.

Administrerende direktør i Sintef Raufoss Manufacturing, Sverre Narvesen, sier koblingen mellom industriell erfaring og FoU-miljøer skaper innovasjoner som er viktig både for eksisterende virksomheter og for gründere. Innovasjon Norge peker på at samarbeidet mellom næringsklyngen og Vestre Toten kommune har hatt en betydelig effekt for enkeltbedrifter og for hele det industrielle miljøet i regionen.