Til hovedinnhold
Norsk English

Kan barn med AD/HD hjelpes av en app?

Tidligere studier har vist at vanlige hjelpemidler som mobil og MP3-spillere kan hjelpe ungdommer med Aspergers og autisme til å planlegge tid og aktiviteter. Foto: Morguefile
Tidligere studier har vist at vanlige hjelpemidler som mobil og MP3-spillere kan hjelpe ungdommer med Aspergers og autisme til å planlegge tid og aktiviteter. Foto: Morguefile
Velferdsteknologi har vært assosiert med hjelp til eldre. Nå ser forskere om teknologi som digital kalender og smartklokke også kan støtte barn med autisme og AD/HD.

FAKTA:

  • Både forprosjekt og prosjekt med uttesting av velferdsteknologi mot barn med AD/HD og autisme, gjennomføres av forskere på SINTEF Teknologi og samfunn.
  • Arbeidet er en delaktivitet av det store prosjektet Trygghetspakken som finansieres av Regionale forskningsfond. Se: http://www.sintef.no/trygghetspakken.
  • Forskerne har nå fått innvilget et nytt treårig prosjekt fra Regionalt forskningsfond Oslofjordfondet for å videreføre dette arbeidet.

 

 

 

Å kunne fungere godt på morgenen er en utfordring for foreldre til barn med kognitive vansker. Små detaljer som en vrengt stillongs, eller at den voksne sier ting på “en feil måte”, kan trigge raserianfall og ødelegge hele dagen. Barna kan bli urolige, –  noen også aggressive når de forstyrres i å følge sine ritualer og vaner.

Dette er én av mange opplysninger som forskere fra SINTEF har fått i intervju med mødre til barn som har autisme eller AD/HD.
– Å kunne fungere godt i hverdagen er et stort problem for disse barna – og for familiene til barna, forteller Lisbet Grut og Øystein Dale på SINTEF.


Teknologi som kan hjelpe

Tidligere studier har vist at vanlige hjelpemidler som mobil og MP3-spillere kan hjelpe ungdommer med Aspergers og autisme til å planlegge tid og aktiviteter.
Kanskje er det slik at smartklokker kan hjelpe til med å varsle om avtaler og minne om gjøremål, og at ulike programvarer på smarttelefoner og nettbrett kan visualisere rekkefølge og struktur i aktiviteter? Forskerne tror at en tilrettelegging av hjelpemidler som dette, kan være en støtte i hverdagen. Nå vil de teste ut antakelsene.


Finne løsninger og plassere ansvar

Et kartleggingsprosjekt er allerede utført der forskere har intervjuet ansatte på NAV, hjelpemiddelsentraler, tjenesteytere i kommunene, hjelpemiddelleverandører og et utvalg familier.

Lisbet Grut forteller at målet har vært å finne ut hvor problemene ligger, og hva som er viktigst for dem å få løst.
– AD/HD er en gruppe som faller utenfor og er vanskelig å hjelpe siden problemene er sammensatte og uensartede, sier hun. – Men vi har tro på at vi gjennom arbeidet som gjøres nå, både kan finne fram til noen gode løsninger, og at ansvarsgrensene mellom de ulike aktørene i hjelpeapparatet kan bli klarere.

Tjenesteapparat for regelstyrt?

I intervjuene med mødre og med hjelpeapparatet kom det fram at når hjelpemidler skal tildeles, legges det større vekt på diagnose enn å hjelpe ut fra funksjonsproblem og behov.  På det viset får mange familier ikke mulighet til å prøve ut om teknologi kunne ha hjulpet dem.

Familiene ytret ønske om at NAV fokuserte på behovet deres i stedet for å ta utgangspunkt i diagnose og hvilken teknologi som er godkjent som hjelpemiddel av NAV.  Intervju med de som formidler hjelpemidler, viste det samme: Dagens regelverk og praksis i NAV gjør at løsningen blir avgrenset til noen få hjelpemidler, og løsninger som betraktes som hverdagsteknologi, blir ikke tatt i betraktning.


Hjelpeaktørene famler

– Vi håper noe kan avklares i det videre arbeid, men innrømmer glatt at dette er komplisert og at det ikke finnes enkle løsninger, sier Øystein Dale.
– Mye av utfordringene ligger i at ulike hjelpeetater er usikre på hva som er deres ansvar. De har gjensidige forventninger om at den andre parten skal ta ansvaret for flere oppgaver. Mangel på ressurser og kompetanse i kommunene og på hjelpemiddelsentralene, er andre årsaker til at familiene ikke opplevde å få hjelp, supplerer Lisbet Grut.

Uttesting av tre familier

Intervjurundene har dannet starten på et større arbeid der forskerne – sammen med tre familier i Vestfold som har barn med AD/HD eller autisme, skal i gang med å prøve ut velferdsteknologi. Sammen med forskerne vil de prøve ut mobil-app’er, smartklokker og annen teknologi som skal kunne hjelpe barnet til selv å holde orden på hverdagsaktiviteter som å kle på seg, pusse tenner etc.

Testene gjennomføres i vår, og utkast til rapport skal være klar før sommeren. Hjelpemiddelsentralen i Vestfold er med i prosjektet og erfaringene drøftes suksessivt med dem.

Rapporten fra forprosjektet kan lastes ned her

Utforsk fagområdene

Kontaktperson