Til hovedinnhold
Norsk English

Snøkrabbe – den nye delikatessen?

En russisk kartlegging viser at bestanden av snøkrabbe i Barentshavet sannsynligvis er større enn antatt – og muligens ti ganger større enn forekomsten av kongekrabbe.

Nå vil norske forskere undersøke om delikatessen, som er halvparten så stor som en kongekrabbe, kan bli en ny inntektskilde for norske fiskere. Snøkrabben har størst utbredelse i det nordlige Barentshavet og vest for Svalbard – og fangst kan derfor gjøres av båter som fra før fisker i dette området.

– Vi tror at denne arten kan få stor betydning for fiskerinæringa i Øst-Finnmark, sier forsker Lasse Rindal i SINTEF.

Går alt etter planen skal forskerne gjøre et tokt i løpet av sommeren for å kartlegge fangst-mulighetene. Det er imidlertid en rekke tekniske utfordringer som må løses før fangst av snøkrabbe kan bli en ny næring: Blant annet tåler ikke snøkrabben høye vann-temperaturer, slik at den dør i lasterommet om man tilfører vann med for høy temperatur. Havtemperaturen i Finnmark er også for høy til at krabben kan fiskes om sommeren.