Til hovedinnhold
Norsk English

Lakkering av urolige plater

Når stoler og ovner skal lakkeres i en produksjonslinje, skjer dette i et oppheng med plater på rad og rekke. Delene må henges opp før […]

Når stoler og ovner skal lakkeres i en produksjonslinje, skjer dette i et oppheng med plater på rad og rekke. Delene må henges opp før de går inn i lakkeringsmaskinen og deretter tas ned når de kommer ut. I dag skjer operasjonen manuelt og ansatte jobber flere timer i strekk på hvert skift. Siden arbeidet er monotont og fort medfører slitasjeskader, ønsket Glen Dimplex Nordic og SB Seating å undersøke om oppgaven kunne utføres ved hjelp av industriroboter.

Utfordringen har vært at bevegelsen i platene gjør at det er vanskelig for en robot å få tak i dem.  SINTEF-forskere har derfor brukt kamerateknologi til å lage modeller som beskriver svingningene, samt utviklet et system som finner ut hvordan platene svinger. Ut fra dette kan roboter synkroniseres og jobbe i takt med svingningene.
Siden lakkopphenget går i et fast tempo gjennom lakkeringsmaskinen, må robotene også klare å beregne hvordan man skal henge opp og ta ned delene selv om posisjonene til krokene endrer seg hele tiden.

Resultatene viser at man nå greier å detektere svingningene i 3D dimensjoner. Framover skal det jobbes med å gjøre løsningen mer robust slik at den kan tas i bruk av industrien.

Bilde: På robot laboratoriet ved NTNU og SINTEF, har stipendiat Torstein Myhre fått montert opp et lite mini-lakkeringssystem som han bruker for å teste ut den nye teknologien. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.