Til hovedinnhold

Stasjonsoppholdene blir mer effektive

Togpassasjerer må sluses inn effektivt for å holde togene i rute. Derfor har plattformer rundt Oslo nå fått gule streker for togstopp, og merkede plasser for barnevogn og rullestol.

Merkede plasser for familier med barnevogn og for rullestolbrukere, skal gjøre at passasjerene kommer seg fortere på toget. Foto SINTEF/Werner Juvik.

Jernbaneverket har tenkt på samme vis som konsertarrangører som ikke ønsker store folkemasser presset inn én og samme dør, men fordele seg på flere. Derfor tester de nå ut merking og skilt på plattformer i Østlandsområdet.

Det har blitt malt gule streker på plattformene der togene skal stoppe, slik at alle tog stopper likt på stasjonen og at døra befinner seg på samme plass hver dag for deg som passasjer og pendler. I tillegg er det merkede plasser for familier med barnevogn og for rullestolbrukere.

Jernbaneverket og NSB logger hver dag mengder av data fra trafikk og tog, og forskerne har brukt dataene til å skape en mer detaljert forståelse av hva som skjer. Et av tiltakene er merking og skilt på plattformer i Østlandsområdet.

Virkningene er blitt målt og analysert av forskere ved SINTEF gjennom SmartTrans-prosjektet PRESIS.

Les hele artikkelen på Gemini.no

Publisert mandag 7. april 2014

Kontakt

Ansattinfo mangler, avd. Teknologiledelse

Les mer om prosjekt PRESIS