Til hovedinnhold
Norsk English

Besøk og positive signaler om Ocean Space Centre fra Næringsministeren

Mandag 7. april besøkte Næringsminister Monica Mæland (H) Marinteknisk senter på Tyholt. Hun ledet en større delegasjon med politisk rådgiver og flere framtredende byråkrater fra departementet.

I møtet presenterte MARINTEKs styreleder, konsernsjef i SINTEF, Unni Steinsmo virksomheten i Trondheim, mens Atle Minsaas la fram status og planer for Ocean Space Centre. NTNU deltok med rektor Gunnar Bovim og prorektor Johan Hustad, samt instituttstyrer Harald Ellingsen og AMOS-leder Asgeir Sørensen.

Næringsministeren fikk inngående kjennskap til det unike samspillet mellom NTNU og MARINTEK, som blant annet har ført fram til to Sentre for fremragende forskning (CeSOS og AMOS), og som vil videreutvikles i et nytt senter. Yngve Brox, kommunalråd i Trondheim for Høyre, deltok aktivt i møtet, og uttalte til pressen at Trondheim Høyre anser OSC som svært viktig for nasjonen Norge og for industrien.

I møtet fortalte Monica Mæland at departementets prosjektorganisasjon for Ocean Space Centre skal være på plass før sommeren, og at assisterende departementsråd Arne Røksund vil lede det nye prosjektstyret. Dette er i tråd med anbefalingene fra Ekstern kvalitetssikrer etter gjennomført prosess med Konseptvalgutredning, om at NFD burde ta eierskap til prosessen.
Næringsministeren var tydelig interessert i virksomheten, og ga positive signaler, da hun i forbindelse med besøket på Tyholt uttalte til pressen at
"Denne typen forskning og kompetanse er sentral for innovasjon og fremtidig verdiskaping innen maritime næringer, olje- og gassvirksomhet og fiskeri- og oppdrettsvirksomhet. Målet er at Ocean Space Centre skal bli et internasjonalt ledende kunnskapssenter for havromsteknologi" (Adresseavisen, 8. april 2014).

Besøket fra næringsminister Mæland var forøvrig det siste i det som må karakteriseres som en interessant og hektisk uke mht. besøk hos MARINTEK på Tyholt. Mandag 1. april gjestet Geir Ove Ystmark, adm. dir. i Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL), Tyholt, der han fikk en innføring i det FoU-arbeidet som pågår for oppdrettsnæringen, og informasjon om prosessen fram mot Ocean Space Centre. Onsdag 3. april hadde MARINTEK og SINTEF besøk av toppledelsen i Ulstein-gruppen, Gunvor og Tore Ulstein, samt Europaminister Vidar Helgesen (H). De fikk en felles omvisning i laboratoriene, samt oppdatert informasjon om framtidens kunnskapssenter, og er ledd i et omfattende arbeid med samfunnskontakt og forankring av prosjektet.

Bildet øverst viser fra venstre: Adm.dir. Oddvar Eide/MARINTEK, Assisterende departementsråd Arne Røksund, Næringsminister Monica Mæland, Konsernsjef (SINTEF) Unni Steinsmo, Instituttleder (NTNU) Harald Ellingsen, Rektor (NTNU) Gunnar Bovim