Til hovedinnhold
Norsk English

Siste nytt fra SINTEF: Arkiv 2012

Svensk-norsk samarbeid om brannteknisk forskning

Svensk-norsk samarbeid om brannteknisk forskning

SINTEF og SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har signert en avtale om samarbeid innen brannteknisk forskning. Samarbeidet omfatter felles eierskap og drift av SINTEF NBL, Norges Branntekniske Laboratorium.

Norsk-koreansk avtale

Norsk-koreansk avtale

SINTEF og det sør-koreanske forskningsinstituttet Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) har undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid. Flerfasetransport av olje og gass er ett av fagfeltene som interesserer begge parter.

Komplisert legesamarbeid

Komplisert legesamarbeid

Norske sykehusleger er lite fornøyd med sin samhandling med fastlegene, ifølge en SINTEF-studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Health Policy.

Mer og bedre mat fra råvarene

Mer og bedre mat fra råvarene

I prosjektet CYCLE skal industri og forskere samarbeide om å utnytte mat som i dag ikke når butikkhyllene. Hvert ledd fra produksjon til prosessering skal optimaliseres – og hver ressurs skal utnyttes til siste trevl.

Ressursutnyttelse: Mer og bedre mat fra råvarene

Ressursutnyttelse: Mer og bedre mat fra råvarene

I prosjektet CYCLE skal industri og forskere samarbeide om å utnytte mat som i dag ikke når butikkhyllene. Hvert ledd fra produksjon til prosessering skal optimaliseres – og hver ressurs skal utnyttes til siste trevl.

Stor datalast, men uten kollaps

Stor datalast, men uten kollaps

Hva skjedde egentlig i fjor da «hele Norge» ville sjekke selvangivelsen samtidig, og Altinn brøt sammen? Eller da 25 000 ikke fikk sett landskampen Danmark-Norge i høst fordi Canal+ fikk serverproblemer?

Selvreparerende metallflater

Selvreparerende metallflater

Bitte små smurningskapsler kan bli redningen når metallflater går tørre og friksjonen blir for stor.

På sporet av tapt kunnskap

På sporet av tapt kunnskap

Tre nye anvisninger i Byggforskserien har som hensikt å dokumentere og formidle kunnskap om bruk av eldre byggematerialer.

Driller-thriller

Driller-thriller

Å bore en oljebrønn er ikke hva det var. Det krever sine verktøy, en pilots fingerferdighet – og bøttevis med erfaring.

Pasientdiagnostikk på et tidlig stadium

Pasientdiagnostikk på et tidlig stadium

Norske forskere har utviklet den første sensor i verden som kan måle enkeltpartikler i en blodprøve. Nyvinningen kan bli en sensasjon i den medisinske verden.

Milepæl for Ocean Space Centre

Milepæl for Ocean Space Centre

Onsdag 5. desember 2012 ble rapporten "Kvalitetssikring fase 1 (KS1 – Konseptvalg) av Ocean Space Centre offentliggjort. Rapporten er skrevet av Metier og Møreforsking, som har vært ekstern kvalitetssikrer for prosjektet på oppdrag fra...

Eisse peite

Æ kjenne en lærerskolestudent, og kvær gång han går på do i kollektivet han bor i, les han et lite skilt på panelovnen der det [...]

Kildesortert vann

Kildesortert vann

Vann – og særlig rent vann – er mange steder et knapphetsgode. Gjenbruk kan løse mange problemer. Vi trenger ikke bruke drikkevann til å skylle ned i do.

Mobilens mørke sider

Mobilens mørke sider

Karbonavtrykket fra eletronikkindustrien er på nivå med samlet utslipp fra verdens flytrafikk.

Oljefyrt håp

Oljefyrt håp

Norge hjelper Afrikas yngste oljenasjon med velstandsresepten. Men læringen går begge veier.

Hummer i vekst

Hummer i vekst

Nylig klarte forskere å doble overlevelsen til hummer-"barn" i oppdrettsanlegg. Det kan skape vekst i en truet villbestand.

SINTEF får Mangfoldsprisen 2012

SINTEF får Mangfoldsprisen 2012

Årets Mangfoldspris går til SINTEF. Juryen begrunner valget med at vi har klart å skape et internasjonalt miljø med høyt kompetente ansatte fra forskjellige kulturer som er representert på de fleste nivå i bedriften.

Datatjenester med innebygd selvforsvar

Datatjenester med innebygd selvforsvar

Forskere utvikler datasystemer som tilpasser seg virus- og hackerangrep. Om biter av programmet angripes, skal de byttes ut automatisk uten at du må lide.

Biofilm i fiskeoppdrett

Biofilm i fiskeoppdrett

Biofilm er mikroorganismenes beskyttelsesmekanisme og i fiskeoppdrett finnes det i rør, på karvegger og overflater. En biofilm kan inneholde både skadelige og ikke skadelige bakterier og kan øke dødelighet dersom de skadelige bakteriene får gode...

Mobbing i Forsvaret øker

Mobbing i Forsvaret øker

En fersk rapport fra SINTEF viser at mobbingen i Forsvaret har økt det siste året.

Kald testing av nye helikopterdrakter

Kald testing av nye helikopterdrakter

Det var 0 grader i lufta og 15 knops vind da de nye helikopterdraktene for bruk i Barentshavet, ble demonstrert i sjøen utenfor Hammerfest på torsdag.

Knuser svulster med ultralyd

Knuser svulster med ultralyd

Forskere ved SINTEF bidrar til å utvikle et operasjonsverktøy som skal gjøre det mulig å fjerne svulster i organer som beveger seg. Metoden åpner for en ny type behandling, helt uten kniver, laser og anestesi.

IT-byggesett for mannen i gata

IT-byggesett for mannen i gata

Har du lyst å lage deg din egen turistguide? Eller sette sammen teletjenester som kan styre telefonen din bedre i hverdagen?

Flysikkerhet og luftvirvler

Flysikkerhet og luftvirvler

Forskere jobber for å overvåke såkalte vakevirvler som skapes av fly ved avgang og landing på flyplasser. Hensikten er både å beholde sikkerhetsnivået og å kunne øke kapasiteten ved flyplassene.

Stressalarm for røykdykkere

Stressalarm for røykdykkere

Røykdykkere blir utsatt for både høye temperaturer, fysisk utmattelse og stress. En ny metode som baserer seg på målinger utført via ett trådløst sensorsystem, varsler når kroppen har fått nok.

Samarbeid rundt høreapparatet

Samarbeid rundt høreapparatet

20 prosent av alle de som bruker høreapparater i Norge, benytter seg bare av apparatet i en time om dagen. Årsaken er ofte dårlig tilpasning og mangelfull oppfølging. Nå kan det bli en endring på dette.

Miljøpsykologi på norsk

Miljøpsykologi på norsk

Hvordan påvirkes vi av omgivelsene våre? Den første norske boka om miljøpsykologi handler om samspillet mellom mennesker og fysisk miljø.

Teknologier med tunge SINTEF-bidrag vant kåring

Teknologier med tunge SINTEF-bidrag vant kåring

Aftenpostens fagjury har talt. Flerfaseteknologien, utviklet av IFE og SINTEF, er kåret til Norges viktigste oppfinnelse etter 1980. I lesernes kåring vant radiodelen av GSM-teknologien – en mobil-nyskapning født ved SINTEF på 1980-tallet.

Samarbeid rundt høreapparatet

Samarbeid rundt høreapparatet

20 prosent av alle de som bruker høreapparater i Norge, benytter seg bare av apparatet i en time om dagen. Årsaken er ofte dårlig tilpasning og mangelfull oppfølging. Nå kan det bli en endring på dette.

Fortsatt håp for norsk fiskeindustri

Fortsatt håp for norsk fiskeindustri

Ni av ti fabrikker er nedlagt, og mye fisk går ubearbeidet ut av landet. Men norsk fiskeforedling kan gjenreises med ny teknologi, ifølge SINTEF. Overgang fra arbeidskraft-intensiv til automatisk bearbeiding er en av forutsetningene som må innfris...

Fortsatt håp for norsk fiskeindustri

Fortsatt håp for norsk fiskeindustri

Ni av ti fabrikker er nedlagt, og mye fisk går ubearbeidet ut av landet. Men norsk fiskeforedling kan gjenreises med ny teknologi, ifølge SINTEF-rapport.

Får større varestrøm gjennom

Den nedlagte kylling-farmen besto av ti separate, langstrakte bygninger. Hvordan forvandle dette til en størmlinjeformet fabrikk for grønnsak-foredling?

Grønnsak-suksess på Balkan

Grønnsak-suksess på Balkan

I Makedonia er en nedlagt kylling-farm forvandlet til en av landets mest moderne næringsmiddel-fabrikker. Eieren gir to SINTEF-forskere mye av æren for det.

SINTEF skal evaluere Helse Sør-Øst

SINTEF skal evaluere Helse Sør-Øst

Er giganten Helse Sør-Øst på rett kurs i forhold til målene helseregionen satte seg da "halve sykehus-Norge" ble samlet til ett rike? 

Tare som råvare til biodrivstoff

Tare som råvare til biodrivstoff

For å redusere vår avhengighet av fossilt brensel, må vi utvikle fornybare råstoff - tare er en alternativ biomassekilde som kan gjøre en forskjell i en global skala. Norge og Storbritannia ønsker å ta ledelsen og bruke Nordsjøbassenget som...

God dialog om utvikling av hvitfisktrål

God dialog om utvikling av hvitfisktrål

Den første FishTech konferansen ble gjennomført i Ålesund i september med positive tilbakemeldinger fra de vel 60 deltakerne fra fiskerinæringen, leverandørindustri, forskningsinstitusjoner og myndigheter . God dialog og erfaringsutveksling gir håp...

Derfor er de med

Forprosjektet "Hydrogen til transport fra fornybar energi i Midt-Norge" – har deltakere både fra energi- og transportbransjen, og får finansiell støtte fra offentlig sektor.

Kjør grønt til hytta

I Oslo ruller allerede både hydrogendrevne biler og busser, med "siste skrik" innen hydrogenteknologi ombord.

Trønderske vindkast kan bli grønt drivstoff

Trønderske vindkast kan bli grønt drivstoff

Drivstoff fra vann, jovisst går det an!  Midt-Norge kan lage utslippsfritt drivstoff i store mengder om noen år – ved hjelp av vindkraft som er "til overs", ifølge SINTEF-forskere.

Til grønn VM-finale i København

Til grønn VM-finale i København

I denne salen skal et uoffisielt VM-gull i bærekraft deles ut. Blant finalistene er et EU-prosjekt – koordinert fra SINTEF –  som skal gi økt rom for sol- og vindkraft.    

Verktøy for riktige energivalg

Verktøy for riktige energivalg

Det mangler ikke på teknologi- og styringssystemer i store offentlige bygg. Men hva hjelper det om ikke innkjøpere og driftere greier å utnytte systemene godt nok?

Komfort kan gjenvinnes

Komfort kan gjenvinnes

Er plastdeler gode å ta på, er de ofte laget slik at resirkulering ikke går an. Men nå har det "umulige" blitt mulig.

Komfort kan gjenvinnes

Komfort kan gjenvinnes

Er plastdeler gode å ta på, er de ofte laget slik at resirkulering ikke går an. Men nå har det "umulige" blitt mulig. 

Sikkerhet på fiskebåten

Sikkerhet på fiskebåten

Å jobbe på sjøen er et krevende og risikofylt yrke. Gjennom to forskningsprosjekt har SINTEF kartlagt både årsaksforhold til ulykker og sett på konsekvenser av ulikt morsmål blant mannskapet ombord.

Sør-Afrika snuser på norske sensorer

Sør-Afrika snuser på norske sensorer

Sør-afrikanerne ønsker å kunne oppdage eksplosive gasser i gruver – før det smeller. Det har gitt SINTEF IKT et første fotfeste i landet på Afrikas sydspiss.

Bedre 3D-kamera skal utforske rommet

Bedre 3D-kamera skal utforske rommet

På oppdrag fra ESA har SINTEF fullført en studie der målet er å finne alternativer til dagens kameraer som benyttes på romfartøy.

Polare prøvelser og sikkerhet i nord

Polare prøvelser og sikkerhet i nord

Aktivitetene i nordområdene øker. Men hvor trygt er det å operere her? Nord for 70 grader nord finnes det ikke gode internettløsninger. Satelittsignaler er vanskelig tilgjengelige, og andre radiofrekvenser har store dekningshull.

Behov for nye varslingssystemer på sykehjem

Behov for nye varslingssystemer på sykehjem

Forrige uke åpnet helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen test- og demoleiligheten "Gamle Ekdahls nye hjem" på Nenset i Skien kommune. Her fikk ministeren se hvordan Skien kommune har brukt resultater fra samarbeidet med SINTEF innenfor...

Norsk-japansk jakt på lette legeringer

Norsk-japansk jakt på lette legeringer

Et bilateralt kompetanseprosjekt har åpnet døra til japanske kunnskapsmiljø for aluminiumkjempen Hydro innen fagfeltet legeringsutvikling. – Et svært viktig område for oss, sier seniorrådgiver i Hydro.

Europas "Grand Prix-sjef" til prosjektkonferanse

Melodi Grand Prix, Oslo universitetssykehus og monstermaster i Hardanger har noe til felles. De representerer utfordringer innen prosjektledelsesfaget– og dette belyses under konferansen Prosjekt 2012 i Oslo i oktober.

Sikrere AMS-løsninger

Sikrere AMS-løsninger

Med støtte fra Telenor og det norske Smart Grid Centre, har SINTEF gjort en vurdering av sikkerhetstrusler knyttet til de nye avanserte måle- og styringssystemer (AMS) som skal installeres i alle norske husstander i løpet av 2016.  

Norsk-japansk jakt på lette legeringer

Norsk-japansk jakt på lette legeringer

Et bilateralt kompetanseprosjekt har åpnet døra til japanske kunnskapsmiljø for aluminiumkjempen Hydro innen fagfeltet legeringsutvikling. – Et svært viktig område for oss, sier seniorrådgiver i Hydro.

Aasland roser satsing på sikkerhet

Aasland roser satsing på sikkerhet

Hva skjer på en oljeinstallasjon dersom en prosessforstyrrelse og en skipskollisjon skjer samtidig som gassalarmen kimer? Og hva må til om en plattform med opprinnelig levetid på 20 år, må produsere hydrokarboner i 25 år til?

Sammen for bedre brukeropplevelser

Sammen for bedre brukeropplevelser

SINTEF og UiO går sammen om å etablere et sterkt og synlig kompetansesenter som skal bidra til at brukernes opplevelse får enda sterkere fokus når IKT-systemer blir til.  

Tilgjengelig kunnskap

Tilgjengelig kunnskap

Det hersker stor forvirring omkring de nye kravene til tilgjengelighet i boliger. For å skape større klarhet har SINTEF Byggforsk utarbeidet en ny anvisning i Byggforskserien om temaet.

Om matematikk og brasiliansk football

Om matematikk og brasiliansk football

Hvordan lage gode timeplaner automatisk? SINTEF IKT avholder denne uka internasjonal konferanse om temaet  – som inkluderer kampoppsett for fotballforbund. 

Fremtidige muligheter i fiskeriteknologi

Fremtidige muligheter i fiskeriteknologi

Stiftelsen Nor-Fishing, SINTEF og NTNU presenterte nye trender innen utstyr for fiskerioperasjoner og foredlingsprosesser under et seminar på Nor-Fishing. Foredragene fra seminaret er nå tilgjenglige.

Nullutslippsbygg - fra forskning til praksis

Nullutslippsbygg - fra forskning til praksis

Bygninger står for 40 prosent av verdens energiforbruk, og tallet øker. På konferansen "Nullutslippsbygg – fra forskning til praksis" vil det siste innen forskning på framtidens bygg bli presentert.  

Hvordan støtte grønne entusiaster

Hvordan støtte grønne entusiaster

Ville du greid deg uten bil, og kunne du tenke deg dele gressklipper med naboen? Livsstilsendring er vanskelig, men nå ser forskere på hvordan man kan gi støtte til de som ønsker dette.

Ny analyse: Store muligheter for marin verdiskapning

Ny analyse: Store muligheter for marin verdiskapning

En seksdobling av verdiskapninga fra marin sektor innen 2050, er prognosene til forskere fra SINTEF. Men det krever politisk prioritering – og god håndtering av de miljømessige utfordringene næringa står overfor.

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050

Potensialet for økt verdiskaping i norsk biomarin industri er stort. I en ny analyse sier en arbeidsgruppe oppnevnt av de to vitenskapsakademiene NTVA og DKNVS at det er mulig med en omsetning på 550 milliarder i 2050, en seksdobling fra i dag...

Prisdryss under Nor-Fishing

Prisdryss under Nor-Fishing

SINTEF Fiskeri og havbruk og våre samarbeidspartnere høstet heder og ære for flere prosjekter på åpningsdagen på Nor-Fishing 2012.

Nordisk byggenæring vil styrke bærekraftig byggeskikk

Nordisk byggenæring vil styrke bærekraftig byggeskikk

Byggenæringen utnytter i dag ikke potensialet for å bygge bærekraftig fullt ut. Nå har 20 nordiske byggselskaper skrevet under Nordic Built Charter, der målet er å levere konkurransedyktige løsninger for bærekraftige bygg.

SINTEF-forsker inn i Teknologirådet

SINTEF-forsker inn i Teknologirådet

Andy Booth, spesialist på miljøteknologi og seniorforsker ved SINTEF Materialer og kjemi, er oppnevnt som nytt medlem av Teknologirådet.

App gir bedre bilde på nett-TV

App gir bedre bilde på nett-TV

SINTEF IKT har utviklet en ny app som gjør at seere kan melde fra om dårlig kvalitet mens de ser på nett-TV – og dermed få forbedret bilde.

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter - hvor trykker skoen?

Drift av eksponerte oppdrettslokaliteter - hvor trykker skoen?

Lakseoppdrett drives i dag på lokaliteter som er mer eller mindre eksponerte for strøm, bølger og vind. Hva er de viktigste begrensningene eller utfordringene for sikker og forsvarlig drift på de mer eksponerte lokalitetene? Hvor trykker skoen for...

Trygg prosjektering av ringmurer

Trygg prosjektering av ringmurer

Prefabrikkerte ringmurssystemer er i dag vanlig ved fundamentering av småhus med golv på grunnen. Ofte benyttes grunn fundamentering, noe som stiller strenge krav til prosjektering og utførelse. I tre nylig publiserte anvisninger i Byggforskserien...

Nullutslippsbygg - er det mulig?

Nullutslippsbygg - er det mulig?

På konferansen "Nullutslippsbygg – fra forskning til praksis" i Oslo 5. september vil det siste innen forskning på framtidens bygg bli presentert.  

Dyrking av tare ved oppdrettsanlegg

Dyrking av tare ved oppdrettsanlegg

Tang og tare er lite utnyttede ressurser i Norge, men det er mange muligheter for anvendelse av disse råstoffene, for eksempel til mat, fôr, kjemikalier, helsekostprodukter, medisin og som kilde for vitaminer og mineraler.

Dugnadsånd for fallulykker

Dugnadsånd for fallulykker

Når eldre faller, bør flere varsles så hjelpen kan komme raskt. Derfor prøver nå forskere, studenter og fysioterapeuter å koble alarmen til sosiale medier.

Betong- og muravfall som viktig ressurs

Betong- og muravfall som viktig ressurs

Bygge- og riveavfall representerer en av verdens største avfallsstrømmer. En fersk doktoravhandling bekrefter at dette kan bli en ressurs i stedet.

Trygghetspakke for eldre - store muligheter og store utfordringer

Trygghetspakke for eldre - store muligheter og store utfordringer

Denne uken presenterte forskere fra SINTEF to rapporter fra sitt arbeid med utprøving av såkalt velferdsteknologi. Hovedkonklusjonene er at velferdsteknologi har stort potensial, men må være nøye tilpasset den enkelte bruker om den skal bidra til at...

Litt lim har stor miljøeffekt

Litt lim har stor miljøeffekt

Selv om limet bare utgjør en liten del av limtreet eller sponplaten, kan det ha stor effekt på produktets miljøbelastning.

SINTEF-ledet prosjekt hedret på Rio+20

SINTEF-ledet prosjekt hedret på Rio+20

EU-prosjektet EcoGrid, der SINTEF er koordinator, har fått plass på ei fasjonabel "bærekraft-liste" som ble offentliggjort i Rio onsdag. Stikkord er smarte kraftnett, sol- og vindkraft.

Norge styrker forbrennings-landslaget

Norge styrker forbrennings-landslaget

– Var vi fotballspillere, ville dette være som å få en Barcelona-stjerne på laget, sier SINTEF-forsker om en fersk norsk-amerikansk "overgangsavtale" innenfor energi-forskningens verden.

Rallybil – med bare vann som eksos

Rallybil – med bare vann som eksos

Som deltaker i Zero Rally, var SINTEFs hydrogendrevne familiebil med på å vise et stort publikum at miljøbiler er som vanlige kjøretøy. De kan brukes også av deg og meg.

Rallybil – med bare vann som eksos

Rallybil – med bare vann som eksos

Som deltaker i Zero Rally, var SINTEFs hydrogendrevne familiebil med på å vise et stort publikum at miljøbiler er som vanlige kjøretøy. De kan brukes også av deg og meg.  

Fremtidsrettet bygningspolitikk

Fremtidsrettet bygningspolitikk

– SINTEF Byggforsk er svært fornøyd med at vi har fått en stortingsmelding om bygningspolitikk. Meldingen varsler nye takter når det gjelder miljø, forenkling og kompetanse. Regjeringen vil mye. Det er nå opp til byggenæringen selv å komme med...

Organisasjoner som tåler en trøkk

Organisasjoner som tåler en trøkk

Robuste organisasjoner som tilpasser seg raskt og gjenvinner kontroll – det er målet for sikkerhetsforskere. Men da må faresignaler i bedriften kunne fanges opp tidlig.

SINTEF inngår samarbeid med Peruansk fiskeselskap

SINTEF inngår samarbeid med Peruansk fiskeselskap

En delegasjon fra det peruanske industriselskapet TASA, har denne uken besøkt SINTEF for å bli bedre kjent med konsernets brede marine kompetanse. Besøket ble fredag avsluttet med en signering av Memorandum of Understanding for videre samarbeid...

Robot med nål og tråd

Robot med nål og tråd

Undervannsoperasjoner i oppdrettsmerder med en omkrets på 157 meter er tidkrevende og risikofylt arbeid. Nå skal forskere fra SINTEF utvikle en undervannsrobot som skal kunne utføre systematisk og effektiv vask og inspeksjon, samt kunne reparere...

Hva gjør vi med de våte kjellerytterveggene?

Hva gjør vi med de våte kjellerytterveggene?

To nye rapporter oppsummerer kjent og ny kunnskap om et tema som opptar svært mange nordmenn som eier egen bolig: Hvordan kan vi utbedre de fuktige kjellerytterveggene i huset vårt?  

Smart film om "smartgrids"

– Smart strøm kommer snart til et hus nær deg, sier SINTEFs Kjell Sand med "filmreklame-stemme" – en av fedrene til en fersk YouTube-film om hvorfor smartgrids er en smart oppfinnelse.

SINTEF har nådd milepæl i Brasil

SINTEF har nådd milepæl i Brasil

Gleden er stor på SINTEFs Rio-kontor. SINTEFs datterstiftelse i Brasil, Instituto SINTEF do Brasil, har fått et nasjonalt "godkjent-stempel" som gir adgang til en gigantisk pott med forskningsmidler.

Offshore-problem gir bedre brannvern

Offshore-problem gir bedre brannvern

Branntest knyttet til problemplattform i Nordsjøen har gitt SINTEF NBL en unik og egenutviklet laboratoriemodul som vil bedre brannsikkerheten til havs.

– Som skapt for Skandinavia

Trinnvis programvareutvikling passer ypperlig i Skandinavisk arbeidsliv, ifølge SINTEF-forskerne Torgeir Dingsøyr og Tore Dybå.

Hyppig siterte IT-forskere

Hyppig siterte IT-forskere

Hvem lykkes og hva oppnås med trinnvis programvareutvikling, IT-industriens mottrekk mot fiaskoer?  En oversiktsartikkel fra to SINTEF-forskere, har blitt en "bibel" på feltet.

Nye liner for spanske og norske kystfiskere

Nye liner for spanske og norske kystfiskere

Mustad Longline har startet et utviklingsprosjekt for å utvikle nye mekaniserte løsninger innen linefiskeri. SINTEF Fiskeri og havbruk AS, SINTEF Raufoss Manufacture AS, Plasto AS og CETPEC i Spania er partnere. Prosjektet finansieres av BIA...

Etterbruk av Testsenter Mongstad må sikres

7. mai 2012 åpner Testsenter Mongstad (TCM). Myndighetene må snarest legge en plan for etterbruk, slik at TCM blir et permanent senter for forskning, utvikling og utdanning.

Nye allianser skal løfte midtnorsk landbruk

Nye allianser skal løfte midtnorsk landbruk

Gårdbrukere og skogeiere, forskningsmiljøer, industri og det offentlige ønsker å samarbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser for å øke verdiskapingen fra landbruket i Trøndelag.

Viktig klimamelding må følges opp

Viktig klimamelding må følges opp

Regjeringen varsler i klimameldingen at de vil skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Dette er ambisiøse og viktige tiltak, som må følges opp med konkrete handlingsplaner og...

Geologiske ressurser i Nord

Geologiske ressurser i Nord

Kampen om jordas råvarer gjør malm- og mineralressursene i Nord-Norge høyinteressante. Ved å kombinere kortreist energi med lokal videreforedling, kan Norge skape nytt, bærekraftig næringsliv i nord. Dette er hovedkonklusjonen i en rapport SINTEF...

Power to the people!

Power to the people!

Anita Fossdal og Fride Vullum-Bruer vil at batteriet i iPhonen vår skal vare lenge – også når vi befinner oss på Svalbard, og selv om vi har lastet ned mange app'er på telefonen.

Power to the people!

Power to the people!

Anita Fossdal og Fride Vullum-Bruer vil at batteriet i iPhonen vår skal vare lenge – også når vi befinner oss på Svalbard, og selv om vi har lastet ned mange app'er på telefonen.

Murdag med variert program

Murdag med variert program

Tirsdag 24. april arrangeres årets viktigste møteplass for alle som er interessert i murverk. 

Midtnorsk gourmetmat trenger hjelp ut

Midtnorsk gourmetmat trenger hjelp ut

Det er lettere å få distribuert ut trøndersk nisjemat til Europa enn til Trondheimsbutikker og - restauranter. Forskere vil gi en hjelpende hånd.

Økt kunnskap om passivhus

Økt kunnskap om passivhus

En ny rapport viser at vi får stadig mer kunnskap om passivhus. Til nå er det bygd eller planlagt mer enn 1000 boliger på passivhusnivå i Norge.

Skaper neste generasjons saltkraftverk

Skaper neste generasjons saltkraftverk

Statkraft har gitt SINTEF et nytt toårig forskningsprosjekt på saltkraft. Ny membranteknologi og langtidsforsøk skal bringe den fornybare energikilden ett hakk nærmere realisering.

Tvang oppfattes ulikt

Tvang oppfattes ulikt

Det er et stort sprik i forståelsen av tvangsbruk innenfor psykisk helsevern: Mens de som er utsatt for tvang oppfatter bruken som krenkende og urettmessig, mener de ansatte at den er nødvendig - fordi det mangler alternativer.

Materialforskere lager "Petter Smart-maskin"

Materialforskere lager "Petter Smart-maskin"

I en Donald-utgave fra 1996 har Petter Smart funnet opp en supermaskin som sorterer billig skrap og metall ut i et rør – mens gull og klingende mynt kommer ut det andre. Nå forsøker forskerne det samme.

Samfunnsnytte i 60 år

Samfunnsnytte i 60 år

Millioner av mobiltelefoner, verdens første flytende vindmølle og ilandføringssystemet som tar naturgassen opp fra Norges første dypvannsfelt, har ett fellestrekk: innebygget kunnskap fra SINTEF.

Klart for Technoport 16-18-april

Klart for Technoport 16-18-april

Sammen med gode samarbeidspartnere står vi bak den internasjonale klimateknologi-konferansen Technoport 1012; Sharing Possibilities, inkludert forskningskonferansen RERC 2012. (Renewable Energy Research Conference) 2012. Vi oppfordrer deg til å...

Materialforskere lager "Petter Smart-maskin"

Materialforskere lager "Petter Smart-maskin"

 I en Donald-utgave fra 1996 har Petter Smart funnet opp en supermaskin som sorterer billig skrap og metall ut i et rør – mens gull og klingende mynt kommer ut det andre. Nå forsøker forskerne det samme.  

Statsråd innviet innendørs elv

Statsråd innviet innendørs elv

Ei ny "lab-renne" ved forskningssenteret CEDREN skal gi kraftprodusentene hjelp til å selge mer vannkraft når den er best betalt – uten at det går ut over miljøet i elvene.   

Enklere kunnskapssøk for BA-næringen

Enklere kunnskapssøk for BA-næringen

SINTEF-knoppskuddet Catenda har digitalisert elektrikernes montørhåndbok – og med det skapt verdens første "e-oppslagsverk" i sitt slag.

Uutnyttet ressurs blir miljøbetong

Uutnyttet ressurs blir miljøbetong

Betong er verdens mest brukte byggemateriale og verdens tredje største kilde til menneskeskapt CO2-utslipp. Men med å ta i bruk et helt nytt råstoff kan energiforbruket reduseres - og dermed også utslippene.

Teknologistøtte i egen bolig

Teknologistøtte i egen bolig

SINTEF har nylig gitt ut en rapport på oppdrag fra Husbanken. Her ser forskerne på muligheter og utfordringer rundt det å klare seg lengre hjemme ved hjelp av velferdsteknologi.

Planlegger nytt elkraftlaboratorium

Planlegger nytt elkraftlaboratorium

SINTEF Energi og Statnett har inngått en intensjonsavtale om å bygge et nytt elkraftlaboratorium i Trondheim – som ledd i arbeidet med å utvikle effektive overføringsnett for kraft.

Detektiv på nanonivå

Detektiv på nanonivå

Ved Mikro og nanolaboratoriet i Gaustadbekkdalen har forskere skapt en av verdens mest avanserte strålingssensorer: En røntgendetektor som kan avsløre innholdet i materialer på brøkdelen av et sekund.

Hvilken risiko gir de nye strømmålerne?

Hvilken risiko gir de nye strømmålerne?

SINTEF har nylig avsluttet et prosjekt for Norges vassdrags- og energidirektorat, hvor forskerne har gjort en risikovurdering av AMS – de nye strømmålerne som skal rulles ut i landet i løpet av de neste fem årene.

Fra inkludering til ekskludering?

Arbeidsmarkedsøkonom Solveig Osborg Ose ved SINTEF Teknologi og samfunn er bekymret på vegne av dem som står på utsiden av arbeidslivet eller på randen til å falle ut. 

Uvisst om delvis sykmelding vil holde flere i arbeid

Uvisst om delvis sykmelding vil holde flere i arbeid

* Graderte sykmeldinger skulle blant annet hindre utstøting fra arbeidslivet,  men brukes minst i de yrkesgruppene der frafallet er størst. * Graderingsordningen vil trolig medføre at kostnader for sykefravær veltes fra Folketrygden og over på...

Bil med utslippsfritt kraftverk

Hydrogendrevne brenselcellebiler drives med en elektrisk motor og lager elektristiteten sin sjøl – helt utslippfritt. Det eneste som kommer ut av eksosrøret er reint vann.

Bærekraftige alternativer med ny programvare

Bærekraftige alternativer med ny programvare

En programvare som vil kunne gi en komplett analyse av livssykluskostnader og miljøbelastning er under utvikling. EU-prosjektet CILECCTA jobber med en programvare-demo som er kompatibel med prisdatabaser (PB) samt miljø- og kostnadsmatriser (LCI) fra...

Leger tiden alle sår?

Leger tiden alle sår?

Forskere på SINTEF har intervjuet pårørende i 15 familier som har mistet ungdommer i trafikkulykker på norske veier. Hensikten er å få fram de store konsekvensene slike ulykker fører til.

Langtur – på én tank H2

På heldagstur – og noe spent – lot sjåføren være å fylle drivstoff underveis. Men 330 kilometer uten påfyll var ikke noe problem for SINTEFs leasede hydrogenbil.

Kald oljeleting krever "smarte" klær

Kald oljeleting krever "smarte" klær

Med dagens arbeidsklær har vi store problemer med å arbeide lenge ute i kulda. Skal vi drive oljeboring lang mot nord, må det utvikles nye og smartere arbeidsklær.

Til Paris eller på svigermorbesøk?

Til Paris eller på svigermorbesøk?

Barn reiser mindre på fritiden enn før, mens kvinner dominerer de lange ferie- og fritidsreisene. Dette er noen av funnene i en fersk SINTEF-rapport rundt små og store reiser på fritida vår.

Småkraftverk til krigstrøtt folk

Småkraftverk til krigstrøtt folk

Som uavhengig bistandsarbeider har SINTEFs Anders Austegard gitt titusenvis av afghanske landsbyboere lys i mørket – bokstavelig talt.

Rute-esset

Rute-esset

Dette er en verdensrekord – i ruteplanlegging.

Mer reker, mindre drivstoff

Mer reker, mindre drivstoff

Ny trålteknologi kan redusere drivstoffbruk med 20%  og spare miljøet for store mengder utslipp. Men bedre utstyr vil også kunne gi muligheter for å øke den årlige rekefangsten med en potensiell ekstra verdi på 625 millioner årlig.

Lite endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet de siste 20 årene

Lite endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet de siste 20 årene

Selv om økt kvinneandel blant lederne er ett av få lyspunkt, viser en ny undersøkelse at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i årene 1990-2010 er preget av kontinuitet fremfor endring. Undersøkelsen viser at kvinneandelen øker ytterligere i offentlig...

Verner om hørselen sin

Verner om hørselen sin

Fra jul av har 80 arbeidere på Oseberg og Snorre B-plattformen startet arbeidsdagen sin med å putte en intelligent propp inn i øret

Loggesystem installert i Prestfjord

Loggesystem installert i Prestfjord

Loggesystem på skip skal gi skipper og fartøysdesignere bedre beslutningsstøtte og forskere bedre data. Første versjon av systemet er nå installert på båten Prestfjord og skal samle inn data fra båten til bedre analyse og beslutningstøtte ombord.

Lite kryp gjør stor skade

Lite kryp gjør stor skade

Lyserød og lumsk: En miniputt fra dyreriket er blitt en kostbar nabo for fiskeoppdretterne.  Nå vil forskerne gjøre det hett for den lille plageånden – uten giftige kjemikalier.

Alvorlig nedkjøling behandles ulikt

Alvorlig nedkjøling behandles ulikt

Pasienter med alvorlig nedkjøling behandles svært ulikt av hjelpe- og helsepersonell i Norge. Ingen vet hva som er beste behandlingspraksis. Nå leter forskere etter den optimale behandling.

Tester komposittmaterialers styrke

Tester komposittmaterialers styrke

Komposittmaterialer brukes i mange sammenhenger, og kan bli utsatt for store belastninger. Men hvor mye tåler de avanserte materialene? SINTEF har svar.

Skaper framtidas plast med tre

Skaper framtidas plast med tre

Et 100 nanometer tynt trefiber skal bidra til å gi oss framtidas plastemballasje for mat, om SINTEF og deres partnere lykkes

Skaper framtidas plast med tre

Skaper framtidas plast med tre

Et 100 nanometer tynt trefiber skal bidra til å gi oss framtidas plastemballasje for mat, om SINTEF og deres partnere lykkes.

Flytedresser redder liv

Flytedresser redder liv

For seks år siden ble «Regatta Fisherman» - et oljehyre med flyteelement – utviklet. Det har til nå reddet mer enn ti fiskere fra å omkomme.

Flytedress redder liv

Flytedress redder liv

For seks år siden ble «Regatta Fisherman» - et oljehyre med flyteelement – utviklet. Det har til nå reddet mer enn ti fiskere fra å omkomme.

Kjønnsutjevning på stedet hvil

Kjønnsutjevning på stedet hvil

Kjønnsbalansen i arbeidslivet har bedret seg lite de siste 20 årene, viser ny undersøkelse. Økt kvinneandel  blant lederne er ett av få lyspunkt.

Kan flygeledere dra fordel av industrierfaringer?

Kan flygeledere dra fordel av industrierfaringer?

Kan Europas flygeledere lose enda flere fly gjennom luftrommet hvis de tar i bruk effektiviserende metoder fra moderne næringsliv? Dette skal norske og østerrikske spesialister nå utrede. 

Behandlingsreiser til utlandet kan gi effekt

Behandlingsreiser til utlandet kan gi effekt

SINTEF har evaluert ordningen med behandlingsreiser til utlandet. De påpeker at sykdommene der behandlingen er godt dokumentert , viser effekt - men at det fortsatt mangler dokumentasjon for de ulike diagnosegruppene.

Varmtvann og eddik mot begroing

Varmtvann og eddik mot begroing

En miniputt fra dyreriket er blitt en kostbar nabo for fiskeoppdretterne. Nå vil forskerne gjøre det hett for den lille plageånden – uten giftige kjemikalier.

Lettere i toppen

Lettere i toppen

Hundrevis av tonn med ulike komponenter må på plass i toppen av en vindmølle. De fleste komponentene er laget av støpejern. Basert på CT-scanninger av det 47 millioner år gamle fossilet Ida, har SINTEF-forskere og industrien utviklet bedre og lettere...

Lettere i toppen

Lettere i toppen

Hundrevis av tonn med ulike komponenter må på plass i toppen av en vindmølle. De fleste komponentene er laget av støpejern. Basert på CT-scanninger av det 47 millioner år gamle fossilet Ida, har SINTEF-forskere og industrien utviklet bedre og lettere...

Verktøy for design av energieffektive fartøy

Verktøy for design av energieffektive fartøy

Matematiske modeller for beregning av energiproduksjon og energiforbruk om bord på skip skal hjelpe skipsdesignere til å finne komponentene som sammen gir ønsket ytelse med lavest mulig drivstofforbruk og utslipp av klimagasser.