Til hovedinnhold
Norsk English

Nullutslippsbygg - fra forskning til praksis

Powerhouse # 1: Kontorbygget på Brattøra i Trondheim er et av pilotprosjektene til ZEB. Arkitekt: Snøhetta
Bygninger står for 40 prosent av verdens energiforbruk, og tallet øker. På konferansen "Nullutslippsbygg – fra forskning til praksis" vil det siste innen forskning på framtidens bygg bli presentert.  

Hvis vi ikke gjør noe vil energiforbruket i bygg i 2050 være like stort som det totale energiforbruket i verden i dag. EU har derfor besluttet at innen 2020 skal alle nybygg produsere nesten like mye energi som de bruker. 

Pilotbygging viktig
– Klimautfordringene tilsier at vi må nærme oss en klimanøytral bygningsmasse, og pilotbygging via ZEB er derfor et viktig steg i den retningen, sier energi- og miljørådgiver Marit Thyholt fra Skanska Norge, som er en av foredragsholderne på ZEB-konferansen "Nullutslippsbygg – fra forskning til praksis" som finner sted i Oslo 5. september. 

Det er mye som skjer innen forskning og utvikling i Norge på feltet, og den norske byggenæringen har gått i bresjen for mer energigjerringe bygg. Mange bedrifter har allerede begynt å planlegge slike bygg, deriblant Skanska. På konferansen skal Thyholt fortelle om boligområdet Skarpnes i Arendal, som sannsynligvis vil bli første ZEB-bygg som bygges. 

– Skarpnes-utbyggingen vil bestå av 40 boliger med nullenergistandard. Med minimum passivhusstandard som utgangspunkt, vil energiproduksjon ved bruk av en kombinasjon av energibrønner og varmepumper, solfangere og solceller balansere ut energibehovet, sier Thyholt. 

Rikholdig program
Zero Emission Buildings (ZEB) er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) støttet av Norges Forskningsråd og en rekke industripartnere. Oppgaven for ZEB er å utvikle materialer, komponenter og bygningskonsepter samt metoder og verktøy som kan medvirke til at fremtidens byg­ninger ikke bidrar til klimagassutslipp. Dette er første gang senteret arrangerer en stor konferanse. 

– Endelig får vi presentert resultatene fra denne spennende forskningen i en stor konferanse. Vi har satt sammen et rikholdig program som vil engasjere både rådgivere, arkitekter og entreprenører, sier styrerepresentant i ZEB Trine Dyrstad Pettersen (SINTEF Byggforsk) og prosjektleder Arild Gustavsen (NTNU). 

Blant foredragsholderne på konferansen er Tor Helge Dokka (SINTEF Byggforsk), Aoífe Wiberg (NTNU), Tine Hegli (Snøhetta), Per Heiselberg (Universitetet i Ålborg) og Morten Lie (DiBK). 

Temaene for konferansen er:

  • Pilotprosjekter – læring mens veien blir til
  • Hva betyr null CO2-utslipp over en bygnings livsløp?
  • Byggetekniske løsninger – hva er utfordringene?
  • Energiforsyning – hva er valgmulighetene?
    Nullutslippsbygg som konkurransefortrinn 

Tid: Onsdag 5. september, kl 10:00-17:00
Sted: Ullevaal Business Class (UBC), Sognsveien 77, Oslo
Påmeldingsfrist: Fredag 24. august

Les mer og last ned program her.

Frokostmøtet Brød & Miljø med tema "Hva betyr passivhusnivå?" arrangeres kl 8:30-10:00 på samme sted.