Til hovedinnhold
Norsk English

Får større varestrøm gjennom

Den nedlagte kylling-farmen besto av ti separate, langstrakte bygninger. Hvordan forvandle dette til en størmlinjeformet fabrikk for grønnsak-foredling?

Dette var utfordringen som møtte SINTEF-forskerne Lars Skjelstad (til h.) og Torbjørn Netland i Makedonia.

–  Vi valgte å la produksjonsstrømmen flyte gjennom hele anlegget på tvers av denne bygningsstrukturen, ved å bygge fløyer som føyer bygningene sammen, forklarer prosjektleder Skjelstad. 

– Alternativet ville ha vært å opprette avdelinger, som måtte ha transportert sine del-leveranser mellom byggene. Takket være vår løsning får selskapet en større varestrøm gjennom anlegget per tidsenhet, og dette gir både større produksjonsvolum og økt lønnsomhet.

– I tillegg har vi lagt stor vekt på å dele inn anlegget i rene og urene soner, for at eieren skal nå sitt mål om å få anlegget sertifisert i henhold til standarder for næringsmiddelindustri.


 Hjelp til å bli uavhengig   
– Dere kommer fra et forskningsinstitutt. Skiller leveransen til Makedonia seg ut fra noe et konsulentselskap kunne ha gjort?

Ja, den gjør det – av to grunner. For det første har vi brukt flere typer kompetanse i hvert av delprosjektene. Vi har satt sammen team med fagfolk som representerer ulike disipliner, både forskere herfra og studenter fra Skopje. Nettopp evnen til å gå inn med flerfaglige grupper i prosjekter, er en av SINTEFs styrker.

– For det andre har vi lagt stor vekt på å gi fabrikkeieren en grundig innføring i vår måte å tenke og analysere på. Dette for at han skal klare å utvikle bedriften videre i årene som kommer, uten å være avhengig av oss.


Imponert over eieren
SINTEF-forsker Skjelstad er imponert over framdriften fabrikkeier Viktor Petkov har hatt i sine industrireisings-prosjekter:

Gründer Viktor Petkov har bevist at det går an å lykkes med industrireising også utenfor hovedstaden i hjemlandet hans, Makedonia.

– Han har lyktes på tre nivåer: For det første har han fått en personlig drøm til å gå i oppfyllelse ved å bygge opp en blomstrende familie-business.

– For det andre har han skapt arbeidsplasser som monner i denne regionen. I sesongen når grønnsakene modnes, vil han totalt ha 90 ansatte i sving i ny-fabrikken, fordelt på tre døgnkontinuerlige skift.

– For det tredje har han satt en standard for hele Makedonia, ved å vise at det går an å etablere ny virksomhet også utenfor hovedstaden Skopje.


Nytenkning i ny-fabrikken
Gründer Viktor Petkov går nå svanger med planer om å produsere mer enn sitt tradisjonelle produkt i den nye fabrikken. Framtidsplanene omfatter både produksjon av grønnsak-juice og etter hvert også "ferdig-middager".

Det siste er et trekk som, ifølge Lars Skjelstad passer som hånd i hanske med lærebøker om verdiskapning. For med "ferdig-middager" dekkes et service-behov. "Vi slipper å gjøre jobben sjøl".

– Vi kunder er villig til å betale mer for en tjeneste enn vi er for en vare. Slike behov går det an å dekke med masseprodusert skreddersøm, og det er dette Viktor Petkov akter å gjøre, sier SINTEF-forsker Lars Skjelstad.

Av Svein Tønseth