Til hovedinnhold
Norsk English

Organisasjoner som tåler en trøkk

Å kunne håndtere det uventede er et viktig moment i sikkerhetstenking. Illustrasjon av ME. Kozdon.
Robuste organisasjoner som tilpasser seg raskt og gjenvinner kontroll – det er målet for sikkerhetsforskere. Men da må faresignaler i bedriften kunne fanges opp tidlig.

Av Åse Dragland

"Resilience" oversettes blant annet med robusthet, motstandsdyktighet og tilpasningsevne, og begrepet begynner nå så smått å komme inn i sikkerhetstenkningen.

Gjennom å studere ulike hendelser der man har klart å gjenvinne kontroll etter en faresituasjon, har sikkerhetsforskere i SINTEF og IFE utviklet et sett med indikatorer for å kunne kjenne igjen og fange opp tidlige signaler på at sikkerheten i en virksomhet er truet. Metoden som forskerne har jobbet fram, har fått navnet Resilience based Early Warning Indicators (REWI).

I samarbeid med ENI Norge og med finansiering fra PETROMAKS-programmet i regi av Norges forskningsråd, har også forskerne laget en veiledning for hvordan man kan implementere REWI-metoden; www.sintef.no/buildingsafety.

Kompetansemangel som tidlig signal
Gjennom alle år har en viktig del av sikkerhetsarbeidet bestått i å gjennomføre risikoanalyser og iverksette tiltak mot kjente, forutsette hendelsesforløp.

- I tillegg er det viktig å utvikle evnen til å håndtere uforutsette situasjoner, sier Ranveig Kviseth Tinmannsvik ved SINTEF Teknologi og samfunn. I veiledningen vår forsøker vi å definere proaktive indikatorer, dvs. måle forhold som kan avdekke sikkerhetsproblemer før de fører til en ulykke.

Hun forteller at noe av årsakene til den nye tilnærmingsmåten, ligger i at moderne organisasjoner er sammensatte og dynamiske med hyppige omorganiseringer, og der nye arbeidsprosesser drives fram av den teknologiske utviklingen.

- Man vil hele tiden være på etterskudd i forhold til å forstå og beskrive hva som kan gå galt. Plutselig kan det oppstå uventede situasjoner som må håndteres der og da, sier Tinmannsvik som blant annet mener manglende kompetanse kan være et tidlig signal på at sikkerheten kan være truet:

Har turnover for eksempel vært så stor at realkompetansen har gått ned? Har bedriften ressurser og god nok støtte fra eksperter til å håndtere en ulykke? Hvilken betydning har det at folk har rykket raskt opp i gradene, så de nå har to - og ikke ti års erfaring? Hvordan innvirker dette på kompetanse, risikoforståelse og samhandling mellom kolleger?

Fanger opp avvik
Ranveig Kviseth Tinmannsvik viser til høyrisikoorganisasjoner som merkelig nok opplever svært få ulykker.

- Årsaken ligger i at personene samarbeider slik at de greier å fange opp avvik på et tidlig tidspunkt.  I tillegg gjelder det å ha nødvendig reservekapasitet og folk å spille på. I en cockpit har man to flyvere som kan hjelpe hverandre og rådføre seg med hverandre. Dette til tross for at flyet kan føres av én flyver.  Slik reservekapasitet er ofte nødvendig for å skape sikkerhet i moderne, dynamiske organisasjoner.

Trenger begge deler
- Framover må det arbeides både med risikoanalyser og å utvikle ferdigheter i å håndtere det uventede som ikke fanges opp av risikoanalyser. Vi trenger begge tilnærmingene, presiserer Ranveig Kviseth Tinmannsvik.

 Her kan du lese rapporten