Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF og SIVA med motstøt mot industri-død

Unni Steinsmo og Harald Kjelstad signerer avtalen – med ambisjoner om at industri- og næringspolitiske spørsmål skal få større innflytelse på norsk politikkutforming. Foto: Thor Nielsen
SINTEF og SIVA har undertegnet en samarbeidsavtale. Partnerne mener det vil styrke industrien i Norge at de to institusjonene løfter sammen.

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. SIVA er et statlig eid utviklings- og investeringsselskap.

Noe av bakteppet for samarbeidsavtalen er at Norge har mistet mange industriarbeidsplasser og norsk industrieierskap de siste årene, og at dette i særlig grad rammer distriktene.

Samtidig er en sterk og variert industri viktig for å gjøre norsk økonomi og næringsliv mer robust.


Partnere i omstillings- og innovasjonsprosesser

Ifølge samarbeidspartnerne vil det gagne norske industristeder under omstilling, at de to institusjonene forener krefter.

– Gjennom våre kunder og prosjekter vet vi i SINTEF mye om industrielle og teknologiske behov. SIVA, med sine muligheter og evner for tilrettelegging, blir en spennende partner for oss på feltet næringsutvikling. Vi kan tillate oss å se lengre framover enn mange andre. Dette gir oss gode muligheter til å styrke omstillings- og innovasjonsprosesser i norsk industri, sier konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF.


Bidrag til konkurranseevne

Harald Kjelstad, adm. direktør i SIVA, knytter samarbeidsavtalen til Norges utfordringer med å være konkurransedyktig i framtiden: 

– Kunnskapsutvikling og verdiskaping henger tett sammen. Norsk industri og næringsliv er i dag blant de mest produktive i verden, men vi har også den høyeste kostnadsutviklingen. Utfordringen framover vil derfor være å stadig øke produktiviteten i industrien ved hjelp av ny kunnskap. Vi tror denne samarbeidsavtalen vil bidra til å styrke dagens og skape morgendagens industri.


Brenner for industri- og næringspolitikk

De to samarbeidspartnerne har også en ambisjon om å bidra til at industri- og næringspolitiske spørsmål får større innflytelse på norsk politikkutforming.

Gjennom samarbeidsavtalen ønsker SINTEF og SIVA også å:

  • bidra til økt verdiskaping ved å samarbeide om store laboratorieanlegg og ved å se slike i sammenheng med industrielle demonstrasjons- og pilotanlegg.
  • stimulere til og utnytte innovasjonsmulighetene som ligger i forskning.
  • bidra til effektiv bruk av offentlige midler og god bruk av virkemiddelapparatet.

Av Svein Tønseth