Til hovedinnhold
Norsk English

Leverandørindustrien er avgjørende for videreutvikling av norsk sjømatnæring

Satsing på leverandørene til norsk sjømatnæring er viktig for videre vekst i sjømatnæringen. Leverandørindustrien representerer en viktig del av sjømatnæringens innovasjonskraft og er helt avgjørende for å utvikle en mer bærekraftig og konkurransedyktig sjømatnæring i Norge og internasjonalt.

Leverandørindustrien til oljenæringen eksporterer nå for over 250 milliarder kroner og er i ferd med å bli svært viktig for Norge som nasjon. Leverandørindustrien til sjømatnæringen har også et stort internasjonalt potensial som man så vidt har begynt å utnytte.

For å lykkes internasjonalt må leverandørene være av en viss størrelse og/eller inngå strategiske allianser med andre leverandører, samt at de bør utnytte potensialet i å gå internasjonalt sammen med norske oppdretts- og fiskeriselskap. Sjømatselskapene i Norge er tjent med at leverandørindustrien lykkes internasjonalt da det vil være en garantist for at leverandørindustrien er konkurransedyktig globalt. Slik tenker oljenæringen.

Tyngdepunktet i næringens innovasjonskraft

Leverandørindustrien representerer tyngdepunktet i næringens innovasjonskraft. Særlig drivende for innovasjonen er samspillet mellom produsent og leverandør. Derfor er det viktig at virkemiddelapparatet etterhvert trekker opp tydelige og kraftige satsinger direkte rettet mot leverandørleddet – på samme måte som man har gjort innen oljeindustrien. Per i dag er virkemiddelapparatet lite innrettet på å styrke og avlaste risiko for leverandørleddet, dette bør endres for at leverandørene skal styrke innovasjon og internasjonalisering. På den andre side må da leverandørindustrien vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av eventuelle ordninger som dras opp av virkemiddelapparatet.

Ny rapport viser muligheter for videre satsing

På vegne av Fiskeri- og kystdepartementet har SINTEF Fiskeri- og havbruk, i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn, utarbeidet en ny rapport som tar for seg de regionale virkningene av sjømatnæringen og i tillegg gir  kunnskap opp sjømatnæringens leverandørindustri. Rapporten kan lastes ned her.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

02.01.2012 - 10.08.2012