Til hovedinnhold
Norsk English

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010

Formålet med analysen er å belyse den regionale variasjonen som finnes mellom landsdeler når det gjelder aktivitetsnivå og ringvirkninger av sjømatnæringen i Norge. Analysen tar for seg året 2010 og har inndeler Norge i fire ulike regioner; Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet og "Resten av landet". I tillegg skal analysen gi kunnskaper om sjømatnæringens leverandørindustri i Norge.

Arbeidet er utført av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn.

Resultatene viser at sjømatnæringen, inkludert ringvirkninger, bidrar til betydelig verdiskaping og sysselsetting i de tre kystregionene. Den viser også at det er store forskjeller mellom Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet hvorvidt ringvirkningene oppstår i egen region eller i de andre regionene.

Sjømatnæringens leverandørindustri er mangfoldig og sammensetningen av de totale ringvirkningene gir økt kunnskap om leverandørindustrien. Den representerer en viktig del av næringens innovasjonskraft, og er avgjørende for å kunne utvikle norsk sjømatnæring til å bli mer bærekraftig og konkurransedyktig. Leverandørindustrien har et uforløst internasjonalt potensial i seg selv, som kan realiseres ved å utvikle gode nasjonale strategier og satsinger.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

02.01.2012 - 10.08.2012

Utforsk fagområdene