Til hovedinnhold
Norsk English

Røros blir framtidas industri-laboratorium

Noen steinkast unna Kobberverkets fredete bygninger, lever industrien i den gamle Bergstad i beste velgående. Nå blir fabrikkene i fjellbyen en veiviser for resten av industri-Norge. Foto: Samfoto
Fire industribedrifter på Røros blir fra i høst offisielle "utstillingsvinduer" som skal vise resten av Norge hvordan ferdigvarer bør produseres. 

Med hjelp fra forsknings-Norge skal de fire bedriftene perfeksjonere seg innenfor "masseprodusert skreddersøm" – en forretningsstrategi som ifølge SINTEF-forskere blir viktig for fastlands-Norges konkurranseevne framover. 

Pionerprosjektet på Røros går i regi av Norges forskningsråd, med SINTEF som prosjektleder.

De utvalgte deltakerbedriftene er SBS HÅG, Røros Bruk, Røros Metall og Røros Produkter.


Internasjonal arena på høyfjellet


Prosjektet "Arena for masseprodusert skreddersøm", forkortet til ARMS, innebærer at de fire bedriftene blir levende "laboratorier" som – i første omgang – annen norsk industri skal lære av.

SB Seating, som på Røros produserer stoler under merkenavnet HÅG, tok tidligere i år i bruk et nytt, avansert anlegg for lakkering av komponenter til kontorstoler. Anlegget styrer raske skifte av ulike farver, alt etter hva kundene ønsker seg. Foto: Geir Tønset, Adresseavisen

Men SINTEF har ambisjoner om at "laboratoriene" på Røros skal tiltrekke seg oppmerksomhet også blant internasjonale eksperter på vareproduksjon. 

Prosjektet skal pågå ut 2015 og har et budsjett på 19,5 millioner kroner. Av dette bidrar Forskningsrådet med 7,3 millioner kroner, mens det øvrige i hovedsak er egeninnsats fra de fire bedriftene.   


Nye muligheter i teknologiens kjølvann


Prosjektleder og seniorforsker Lars Skjelstad ved SINTEF Teknologi og samfunn bruker bilindustrien som illustrasjon på hva masseprodusert skreddersøm – MSS – handler om.

Alle som har bestilt ny bil de seinere årene, vet at kundens hverdag er blitt nokså annerledes enn den var i Henry Fords dager. I dag definerer kunden en rekke detaljerte ønsker før bilfabrikken går i gang med å lage bilen.

– T-fordene måtte til og med ha samme svarte farge, for at de skulle bli billige nok for den vanlige forbrukeren. 

– Men den teknologiske utviklingen har for lengst gjort det mulig å tilby individuelt tilpassede produkter gjennom masseproduksjon, med de kostnadsbesparelsene som store serier gir.

– De fire Røros-bedriftene produserer på denne måten allerede, med SBS HÅG som lokomotiv. Gjennom prosjektet skal disse bedriftene bli enda bedre, sier Skjelstad.


Fjellheimen fostrer gode bedrifter


– Hvorfor legges arenaen til nettopp Røros?

– På Røros er det alt flere bedrifter som i stor grad behersker MSS. Dette er ikke tilfeldig. Skal man være vareprodusent midt på høyfjellet i Norge, langt fra de fleste kundene i en kommunikasjonsmessig avkrok, så må bedriftene være gode. Og gode, det har bedriftene på Røros blitt, svarer prosjektleder Skjelstad og legger til: 

– Scandinavian Business Seating, representert ved sitt merkenavn HÅG, er en av de fremste masse-skreddersøm-bedriftene vi har i Norge. 

– Nå skal de fire deltakerbedriftene både videreutvikle MSS internt, og samtidig vise andre norske bedrifter vei på dette feltet, sier seniorforsker Lars Skjelstad ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Av Svein Tønseth


Hvorfor masseprodusert skreddersøm?

Blant annet fordi:

* etterspørselen etter spesielle produkter og individuell behandling øker
* ny teknologi har muliggjort fleksibel og rask produksjon på en gang

Les mer


Hvordan få til masseprodusert skreddersøm?

Blant annet ved å: 

* ha medarbeidere som raskt er i stand til å omstille produksjonsutstyret og treffe andre beslutninger knyttet til produksjonen, uten å vente
på ordrer ovenfra.   

Les mer 


Hvorfor passer masseprodusert skreddersøm i Norge? 

Blant annet fordi:

* Organisering av bedriftene basert på involvering, delegering av ansvar og myndighet, har skapt arbeidstakere som selv evner å håndtere kunder, tolke ordrer og ta initiativ til handlinger.

Les mer 

SINTEF-forsker Lars Skjelstad (i midten) på besøk hos Røros Produkter AS. Sammen med daglig leder Rolf Schjølberg ser han montør Petter Høsøien jobbe med understell til spesialdesignede rengjøringsvogner for Lilleborg Fabrikker. Foto: Geir Tønset, Adresseavisen