Til hovedinnhold
Norsk English

Lars Sørum ny leder i SINTEF Petroleumsforskning

Lars Sørum er ansatt som ny administrerende direktør i SINTEF Petroleumsforskning AS.

Med dette blir Sørum leder for ett av de åtte forskningsinstituttene i SINTEF, og går inn i SINTEFs konsernledelse.

Sørum er i dag forskningssjef i SINTEF Energi. Han har vært ansatt i SINTEF siden 1992.

Lars Sørum er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1991, og har sterk faglig kompetanse innen energiområdet. Han tok doktorgrad i 2000, og ble utnevnt til sjefsforsker i 2009. 

Sørum har hatt mange lederstillinger i SINTEF Energi, blant annet som forskningsleder, seniorforsker og forskningssjef. Han har også ledet en rekke forskningsprosjekter og vært koordinator for store, internasjonale prosjekter finansiert av EU.

I perioden 2006-2010 var Sørum koordinator for EU-prosjektet Next GenBioWaste (www.nextgenbiowaste.com), med 17 partnere fra sju land. Dette er det største EU-prosjektet SINTEF har hatt koordineringsansvar for.

I dag er Sørum koordinator for CenBio (www.cenbio.no), som er et nasjonalt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Senteret har 26 norske og internasjonale partnere innen bioenergiområdet.

SINTEF Petroleumsforskning, som blir hans nye arbeidsted,  utfører prosjekter som skal  forbedre kartleggingen og utvinningen av de nasjonale og internasjonale olje- og gassressursene på en lønnsom, miljøvennlig og sikker måte. Instituttet har 106 ansatte, og hadde i 2010 en brutto omsetning på  207 millione kroner.

 Lars Sørum er 46 år gammel, er gift og har tre barn. Han tiltrer sin nye stilling 1.mai 2012.