Til hovedinnhold
Norsk English

Verktøy for design av energieffektive fartøy

Matematiske modeller for beregning av energiproduksjon og energiforbruk om bord på skip skal hjelpe skipsdesignere til å finne komponentene som sammen gir ønsket ytelse med lavest mulig drivstofforbruk og utslipp av klimagasser.

Programvaren skal være ferdig utviklet i 2014, men vi har allerede nådd ett punkt der vi har et fungerende system som lar oss simulere flyt av mekanisk og elektrisk energi mellom komponenter som motorer, generatorer, propeller og elektriske forbrukere. Dette gir designere mulighet til å sette sammen forskjellige komponenter etter behov og analysere egenskapene til systemet som en helhet.

Modeller for de forskjellige komponentene blir lagt inn i FhSim, SINTEF Fiskeri og havbruks egenutviklede simulerings-rammeverk. Her kan komponentene kombineres på vilkårlig vis, noe som vil gjøre oss i stand til å modellere meget komplekse systemer. Modellen kan kobles til en optimaliseringsalgoritme som søker å finne den "beste" driftstilstanden for systemet.

I tiden fremover vil fokus være på utvikling av brukergrensesnittet. For øyeblikket har vi en enkel prototyp med et web-basert grensesnitt. Denne henter informasjon fra en database over motorspesifikasjoner, og basert på denne informasjonen konstruerer den et sett med modeller som evalueres gjennom FhSim. Denne skal videreutvikles med et bedre grensesnitt, tettere integrasjon med FhSim og mulighet for å optimalisere komponentvalg basert på en driftsprofil.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.09.2010 - 31.12.2013

Kontaktperson:

Karl Johan Reite