Til hovedinnhold

Nordisk byggenæring vil styrke bærekraftig byggeskikk

Byggenæringen utnytter i dag ikke potensialet for å bygge bærekraftig fullt ut. Nå har 20 nordiske byggselskaper skrevet under Nordic Built Charter, der målet er å levere konkurransedyktige løsninger for bærekraftige bygg.

Foto: Nordic Innovation

8. august signerte 20 toppsjefer fra ledende selskaper i nordisk byggenæring Nordic Built Charter i København, og markerer dermed at de er klare for en forandring. Ved å undertegne Nordic Built Charter forplikter selskapene seg til å ta implementere de ti prinsippene i sitt arbeid og innføre de nødvendige tiltakene for å levere konkurransedyktige løsninger for bærekraftige bygg.

- Nordic Built er den første konstellasjonen med en seriøs intensjon om å faktisk gjøre noe innenfor et område som har hatt et behov for endring i lengre tid. Prinsippene i Nordic Built Charter er klare og forståelige, og partnerne er villige til å stå for det de har sagt. Nordic Built er ikke bare et stykke papir, det signaliserer handling, sier Kjetil Thorsen i Snøhetta, Norge.

Prosjektlederen for Nordic Built, Eili Vigestad Berge i Nordisk Innovation, er svært glad for den positive responsen fra byggenæringen.

- Den nordiske byggebransjen har allerede kommet langt når det gjelder å levere tjenester og komponenter til bærekraftige og lavenergi-bygg. I tillegg står miljøspørsmål høyt på agendaen i alle de nordiske landene, og kombinert med streng regulering og høye ambisjoner om å tilby de beste bygningsmiljøene i verden, mener vi den nordiske byggebransjen er i en unik posisjon til å bli verdensledende på dette feltet. Derfor inviterer vi hele bransjen til å signere Nordic Built Charter, og jobbe etter disse prinsippene. Ved å jobbe sammen kan vi få mest mulig ut av en voksende markedsmulighet, sier Vigestad Berge.

Politisk initiativ
Nordic Built er en av seks såkalte fyrtårnprosjekter som ble lansert i sammenheng med det nye programmet som fokuserer på industriell- og innovasjons-policyer med fokus på grønn vekst som nordiske næringsministre ble enige om i oktober 2011. Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd og Nordisk Innovation, og sistnevnte bidrar til at prosjektet blir realisert sammen med de nordiske landene.

Nordic Built-programmet vil bli gjennomført gjennom tre hovedmoduler i perioden 2012-2014. Modulene vil dekke en rekke sammenkoblede aktiviteter, som bygger på hverandre. Den første delen handler om å definere de mulighetene og utfordringene som finnes i den nordiske byggenæringen som har resultert i Nordic Builts charter, som definerer kjerneprinsippene i programmet.

Utfordringene i Nordic Built
Senere i år blir den andre delen av Nordic Built-programmet lansert, der innovatører fra byggenæringen og andre bransjer blir invitert til å delta i konkurransen om å bærekraftig renovere fem bygninger, en i hvert av de nordiske landene. Målet er å konkretisere Nordic Built Charter gjennom en stimulerende utfordring, en betydelig premiesum og bred oppmerksomhet.

- Vi ønsker å skape nye og innovative konstellasjoner gjennom å oppfordre lagene til å jobbe på tvers av grenser og fag. Gjennom å bruke konkurranseinstinktene i byggebransjen, håper vi å få frem ideer som kan posisjonere den nordiske regionen som ledende når det gjelder bærekraftige bygg, sier Vigestad Berge.

Nordic Built-ambassadørene er: Skanska, ByggVesta, Pöyry, Uponor, COWI, Energistyrelsen, Henning Larsen Architects, KAB, Velux, Batteríið, EFLA Consulting, Government Construction Contracting Agency (GCCA), Iceland Green Building Council, Entra Eiendom, NCC Property Development, Snøhetta, SINTEF Byggforsk og Zero.

Publisert tirsdag 14. august 2012