Til hovedinnhold
Norsk English

Nordisk byggenæring vil styrke bærekraftig byggeskikk

Foto: Nordic Innovation
Byggenæringen utnytter i dag ikke potensialet for å bygge bærekraftig fullt ut. Nå har 20 nordiske byggselskaper skrevet under Nordic Built Charter, der målet er å levere konkurransedyktige løsninger for bærekraftige bygg.

8. august signerte 20 toppsjefer fra ledende selskaper i nordisk byggenæring Nordic Built Charter i København, og markerer dermed at de er klare for en forandring. Ved å undertegne Nordic Built Charter forplikter selskapene seg til å ta implementere de ti prinsippene i sitt arbeid og innføre de nødvendige tiltakene for å levere konkurransedyktige løsninger for bærekraftige bygg.

- Nordic Built er den første konstellasjonen med en seriøs intensjon om å faktisk gjøre noe innenfor et område som har hatt et behov for endring i lengre tid. Prinsippene i Nordic Built Charter er klare og forståelige, og partnerne er villige til å stå for det de har sagt. Nordic Built er ikke bare et stykke papir, det signaliserer handling, sier Kjetil Thorsen i Snøhetta, Norge.

Prosjektlederen for Nordic Built, Eili Vigestad Berge i Nordisk Innovation, er svært glad for den positive responsen fra byggenæringen.

- Den nordiske byggebransjen har allerede kommet langt når det gjelder å levere tjenester og komponenter til bærekraftige og lavenergi-bygg. I tillegg står miljøspørsmål høyt på agendaen i alle de nordiske landene, og kombinert med streng regulering og høye ambisjoner om å tilby de beste bygningsmiljøene i verden, mener vi den nordiske byggebransjen er i en unik posisjon til å bli verdensledende på dette feltet. Derfor inviterer vi hele bransjen til å signere Nordic Built Charter, og jobbe etter disse prinsippene. Ved å jobbe sammen kan vi få mest mulig ut av en voksende markedsmulighet, sier Vigestad Berge.

Politisk initiativ
Nordic Built er en av seks såkalte fyrtårnprosjekter som ble lansert i sammenheng med det nye programmet som fokuserer på industriell- og innovasjons-policyer med fokus på grønn vekst som nordiske næringsministre ble enige om i oktober 2011. Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd og Nordisk Innovation, og sistnevnte bidrar til at prosjektet blir realisert sammen med de nordiske landene.

Nordic Built-programmet vil bli gjennomført gjennom tre hovedmoduler i perioden 2012-2014. Modulene vil dekke en rekke sammenkoblede aktiviteter, som bygger på hverandre. Den første delen handler om å definere de mulighetene og utfordringene som finnes i den nordiske byggenæringen som har resultert i Nordic Builts charter, som definerer kjerneprinsippene i programmet.

Utfordringene i Nordic Built
Senere i år blir den andre delen av Nordic Built-programmet lansert, der innovatører fra byggenæringen og andre bransjer blir invitert til å delta i konkurransen om å bærekraftig renovere fem bygninger, en i hvert av de nordiske landene. Målet er å konkretisere Nordic Built Charter gjennom en stimulerende utfordring, en betydelig premiesum og bred oppmerksomhet.

- Vi ønsker å skape nye og innovative konstellasjoner gjennom å oppfordre lagene til å jobbe på tvers av grenser og fag. Gjennom å bruke konkurranseinstinktene i byggebransjen, håper vi å få frem ideer som kan posisjonere den nordiske regionen som ledende når det gjelder bærekraftige bygg, sier Vigestad Berge.

Nordic Built-ambassadørene er: Skanska, ByggVesta, Pöyry, Uponor, COWI, Energistyrelsen, Henning Larsen Architects, KAB, Velux, Batteríið, EFLA Consulting, Government Construction Contracting Agency (GCCA), Iceland Green Building Council, Entra Eiendom, NCC Property Development, Snøhetta, SINTEF Byggforsk og Zero.