Til hovedinnhold
Norsk English

Smart film om "smartgrids"

– Smart strøm kommer snart til et hus nær deg, sier SINTEFs Kjell Sand med "filmreklame-stemme" – en av fedrene til en fersk YouTube-film om hvorfor smartgrids er en smart oppfinnelse.

Myndighetene har bestemt at smarte strømmålere skal være installert hjemme hos hver og en av oss innen 1. januar 2017. Det hele som ledd i innføringen av smarte strømnett – smartgrids.

Dette er bakteppet for filmen. Den er finansiert av "The Norwegian Smartgrid Centre" – en nasjonal arena for utvikling av et smartere kraftsystem. Her er både SINTEF og NTNU blant deltakerne.

Men hva er nå egentlig "smartgrids"?

Ikke noe mer mystisk enn at vi skal betale hva strømmen faktisk koster når vi bruker den, forklarer seniorforsker Kjell Sand i filmen, og legger til: – Det hele ispedd litt smart overvåking og styring, samt mye bedre informasjon til strømkundene.

Avregning der og da
Forhåpentligvis skal den smarte avlesingen ("en datamaskin i sikringsskapet") få oss til å flytte deler av strømforbruket til tider på døgnet når strømmen er billig. Her siktes det både til oppvarming av varmtvannstanken og lading av el-biler.

Mens bildene ruller videre, får vi vite hvorfor nettopp dette blir viktig framover.

Mer fornybart – og mindre nettinvesteringer
Det ene er at økt bruk av sol- og vindkraft  – energikilder som ikke lar seg regulere – krever fleksibilitet hos brukerne.

I tillegg er det med strømnettet som med motorveiene. Hvis ikke alle kjører samtidig til byen, holder det med færre kjørefelt. Også i kraftsystemet er kapasitet kostbart. Kutter du og jeg ned på strømforbruket når det er stor trafikk, så avtar også investeringsbehovet i nettsektoren.

Enkelt og nostalgisk
Filmen forklarer alt dette med enkelt språk – iblandet nostalgiske glimt fra strømmens og hvitevarenes barndom.

– Det går an å se på innføringen av "smartgrids" som et rent teknologiprosjekt, og det går an å se det som et informasjons- og atferdsendringsprosjekt. I smartgridsenteret har vi valgt sistnevnte tilnærming, forklarer Kjell Sand.

En studietur til California overbeviste senterets folk om at dette er en lur strategi.

Folket med på laget
Kjell Sand: – I San Fransisco-området var elektrisitetsmålerne installert på ytterveggen hos folk. Målerne kunne dermed erstattes med smarte målere uten at installatørene trengte å snakke med beboerne. Resultatet ble folkelige avsky-kampanjer mot "smartgrids". I San Diego, derimot, tok energibransjen befolkningen med på laget, og der ble "smartgrids" en suksess.

– Derfor så vi behovet for en allment tilgjengelig og folkeopplysende film, sier Sand. – Den smarte strømmen kommer jo enten strømkundene vil eller ikke. Og så er det jo ikke så dumt om folk skjønner at dette er noe det er rimelig smart å være med på!

Av Svein Tønseth