Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidsrettet bygningspolitikk

Konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk oppfordrer byggenæringen til å tenke gjennom hvordan målsetningene i Bygningsmeldingen kan nås. Foto: Mikkel E. Moxness
– SINTEF Byggforsk er svært fornøyd med at vi har fått en stortingsmelding om bygningspolitikk. Meldingen varsler nye takter når det gjelder miljø, forenkling og kompetanse. Regjeringen vil mye. Det er nå opp til byggenæringen selv å komme med forslag til handlinger som kan oppfylle regjeringens målsetninger. I tillegg må regjeringen følge opp i form av bevilgninger i kommende statsbudsjetter, sier konserndirektør Hanne Rønneberg.

Kommunal- og regionaldepartementet inviterer i Stortingsmeldingen til bedre samspill med byggenæringen. Etablering av Bygg21 er et av regjeringens viktigste tiltak for å bedre kompetansen og gjennomføringsevnene i byggenæringen. Bygg21 er et samarbeidsprosjekt mellom byggenæring og myndigheter, og skal resultere i strategier og tiltak for FoU og innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling samt formidling av kunnskap og erfaringer. 

Bygg21
– Erfaring fra andre 21-satsinger viser at Bygg21 bør bli en suksess for norsk byggenæring, poengterer Rønneberg. – Mye avhenger imidlertid av at vi i byggenæringen nå bidrar konstruktivt til de prosessene som igangsettes for å lage strategiene, og dermed sikre virkemidlene. Stortingsmeldingen viser at KRD vil involvere seg tydelig i Bygg21-satsingen. Det er opp til oss alle om vi lykkes med dette. 

– En viktig del av Bygg21 er at det skal utvikles en egen strategi for FoU og innovasjon. Det er gledelig at Stortingsmeldingen setter søkelys på viktige temaer som klimatilpasning av bygninger, arkitektur og sammenhengen mellom energieffektivisering og inneklima, sier Rønneberg.  

SINTEF Byggforsk er allerede i gang når det gjelder klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Gjennom det strategiske instituttprogrammet Klima 2050 bruker instituttet nå to millioner årlig av egne midler for på sikt å få frem et stort senter med mange eksterne aktører.

Styrking av Byggforskserien
Formidling av kunnskap og erfaringer er fremhevet som eget innsatsområde i Bygg21. En styrking av Byggforskserien blir nevnt som et sentralt virkemiddel for å sikre mer målrettet informasjon og kunnskapsoverføring.

Hensikten med Byggforskserien er nettopp å tilrettelegge erfaring og resultater fra praksis og forskning på en slik måte at de hurtig kan komme til nytte. Anvisninger, løsninger og anbefalinger skal lette arbeidet og fremme god kvalitet ved prosjektering, bygging og forvaltning av bygninger.

– Regjeringen vil mye innenfor byggsektoren. SINTEF Byggforsk vil sammen med byggenæringen for øvrig bidra til konkretisering av handlinger for oppfyllelse av ambisjonene. Vi gleder oss!