Til hovedinnhold
Norsk English

Lønnsom bearbeiding av fryst hvitfisk i norsk fiskeindustri

Høykvalitets ombordfryst fisk kan gi en lønnsom kompetanse- og teknologibasert  norsk fiskeindustri som leverer produkter til godt betalte og sterkt voksende markeder som for eksempel til sushi/sashimi markedet.

Den norske fiskeindustrien som produserer filet har blitt redusert fra 100 anlegg på 1970 tallet til 8-10 i 2012, og er fortsatt inne i en sterk strukturering grunnet lav lønnsomhet og overkapasitet. Fokuset på kapasitetsreduksjon hindrer teknologiutvikling.

Bortfall av subsidier, svekking av ordningene med leveringsplikt knyttet til trålkonsesjoner og globalisert handel, hvor fisk blir videreforedlet hvor det er billigst, har endret rammevilkårene for den tradisjonelle filetindustrien. På lik linje med annen norsk eksportindustri merker også denne industrien konsekvensene av sterk krone og økonomiske utfordringer i Europa.

Filetindustrien fremhever at trimme- og beinfjerningsoperasjonene er svært arbeidskraftsintensive og må automatiseres. Kvaliteten på mye av den ombordfryste fisken er imidlertid ikke bra nok for produksjon av de best betalte filetproduktene, og norsk fiskeindustri har liten konkurranseevne innenfor arbeidskraftsintensiv produksjon av dobbeltfryste produkter til lavkostsegmenter.

Frysing av fisk ombord gir mer fleksibilitet i fisket, enklere prosess og høyere pris til fisker/reder. Prisforskjeller for ombordfryst fisk viser at markedet er villig til å betale vesentlig mer hvis kvaliteten er bedre / kan garanteres.

I flåteleddet må det skje en oppgradering av dagens fangstbehandlingsslinjer og det må utvikles automatiserte slaktelinjer som i store trekk er lik dagens moderne lakseslakteri. Det trengs også sorteringssystemer for riktig sortering av fisk på kvalitet, art og størrelse.

Større kvanta av høykvalitets ombordfryst råstoff kan gi en kompetanse- og teknologibasert norsk fiskeindustri som leverer produkter til godt betalte og sterkt voksende markeder som for eksempel til sushi/sashimi markedet. Høy grad av automatisering er en forutsetning for lønnsom drift og beinfjerning (ryggbein) og trimming er arbeidskrevende operasjoner som må automatiseres. Fremtidens produksjonslinjer må også ha fleksibilitet i forhold til varierende råstoff og produkt.

Lenke til SINTEF rapporten; Teknologibehov for lønnsom bearbeiding av fryst hvitfisk.

Kontakt:

Ansattinfo mangler 

Ansattinfo mangler 

Utforsk fagområdene