Til hovedinnhold
Norsk English

Hyppig siterte IT-forskere

Flust med referanser: Tore Dybå (til venstre) og Torgeir Dingsøyr beskuer artikkelen som har brakt dem til topps på betydningsfull sitat-statistikk. Foto: Svein Tønseth
Hvem lykkes og hva oppnås med trinnvis programvareutvikling, IT-industriens mottrekk mot fiaskoer?  En oversiktsartikkel fra to SINTEF-forskere, har blitt en "bibel" på feltet.

SINTEF-forskerne Tore Dybå og Torgeir Dingsøyr skrev artikkelen og publiserte den i tidsskriftet "Information and Software Technology". 

Artikkelen er i dag den mest siterte fra det anerkjente tidsskriftet gjennom de siste fem årene.

Nå har forskergruppa som de to artikkelforfatterne tilhører ved SINTEF IKT, fått enda en internasjonal anerkjennelse.

Senter for fremragende forskning neste?
Gruppa fikk nest høyeste mulige poengscore (4 av 5) i en fersk evaluering av norsk IKT-forskning. Ingen av universitetsmiljøene på feltet scoret høyere.

Den internasjonale ekspertkomitéen som utførte evalueringen for Forskningsrådet, viser til at gruppa har en ledende posisjon innenfor området "Empirical Software Engineering".

Komiteen foreslår derfor at gruppa bør gå i bresjen for å få etablert et norsk Senter for fremragende forskning på fagfeltet.  

Omhandler "hot" oppskrift
Den hyppig siterte artikkelen fra forskerduoen Dybå og Dingsøyr ble publisert i tidsskriftet "Information and Software Technology" i 2008.

Artikkelen forteller blant annet at selvstyrte prosjektgrupper er godt egnet til å følge programvarebransjens nyeste og "hotteste" oppskrift – en resept som går ut på å spesifisere, utvikle og utprøve dataprogrammer "bit for bit".

I tidsskriftet oppsummerer de to SINTEF-medarbeiderne hva forskersamfunnet vet både om effektene av å bruke denne metodikken, og om hva som skal til for å mestre den.

"Smidige metoder"
"Smidige metoder" (agile software development) er fagbetegnelsen på den utviklingsstrategien artikkelen omhandler.

Metodikken ble unnfanget av en gruppe "selvoppnevnte faglige guruer" i USA i 2001. Den var et svar på mange feilslåtte programvare-leveranser som var blitt stort slått opp i media.

Fiaskoene skyldtes at store og komplekse datasystemer ble utviklet helt ferdig fra A til Å gjennom langvarige utviklingsprosjekter. Når leveransen endelig kom, hadde brukernes behov ofte endret seg i mellomtida.

Trinnvis framgangsmåte
– Mottrekket "smidige metoder" består i å begynne i én ende: kravspesifisere én bit av programmet av gangen, og så utvikle og utprøve denne biten. Først når dette er gjort, tar programvareutviklerne fatt på den neste biten av programmet, forklarer SINTEF-forskerne Tore Dybå og Torgeir Dingsøyr.

Produktive team og tilfredse kunder
I tidsskrift-artikkelen går de gjennom all publisert forskning fram til 2005 om hva som er effekten av å bruke denne metoden – målt blant annet i kundetilfredshet og produktivitet.

– Mange av prosjektene som er studert, har scoret  høyt på disse skalaene. Men flere av de studiene vi har gjennomgått har vært av for dårlig kvalitet, til at vi kan trekke bombastiske konklusjoner ut av materialet, sier de to forskerne.

Les også: – Metoden passer som hånd i hanske til Skandinaviske forhold

Anerkjent "kanal"
Tidsskriftet "Information and Software Technology" tilhører "nivå 2" – det vil si øverste hylle – når det gjelder kreditering for publisering i Norges forskningsråd.  

Av Svein Tønseth