Til hovedinnhold

Anbefalinger fra SINTEF til ny forskningsmelding

SINTEF har spilt inn sju sentrale anbefalinger til regjeringens nye forskningsmelding.

Regjeringen skal legge fram en ny stortingsmelding om forskning i løpet av 2013. Ulike kunnskapsinstitusjoner er invitert til å komme med sine første innspill til arbeidet med meldingen. SINTEF har nå sendt sitt innspill.

I dokumentet peker vi på at forskning og innovasjon har avgjørende betydning for videre utvikling av velferdssamfunnet og for vår evne til å løse de store, globale og nasjonale samfunnsutfordringene. SINTEF legger fram følgende sju hovedanbefalinger, som utdypes i dokumentet:

 

  • Styrk rammebetingelser og ambisjoner for forskning
  • Øk investeringene i laboratorier og vitenskapelig utstyr
  • Styrk internasjonaliseringen av norsk forskning
  • Hold fast ved åpne konkurransearenaer
  • Styrk samspillsmodellen – insentiver må fremme samarbeid
  • Bygg på de sterkeste klyngene og miljøene
  • Styrk verdikjeden for kommersialisering av forskningsresultater

 Les innspillet fra SINTEF her  

I innspillet viser vi også til SINTEFs Melding om forskning og innovasjon, fra november 2010, som også presenterer anbefalinger for norsk kunnskapspolitikk. Melding om forskning og innovasjon kan du lese her

Publisert onsdag 28. mars 2012