Til hovedinnhold
Norsk English

Anbefalinger fra SINTEF til ny forskningsmelding

SINTEF har spilt inn sju sentrale anbefalinger til regjeringens nye forskningsmelding.

Regjeringen skal legge fram en ny stortingsmelding om forskning i løpet av 2013. Ulike kunnskapsinstitusjoner er invitert til å komme med sine første innspill til arbeidet med meldingen. SINTEF har nå sendt sitt innspill.

I dokumentet peker vi på at forskning og innovasjon har avgjørende betydning for videre utvikling av velferdssamfunnet og for vår evne til å løse de store, globale og nasjonale samfunnsutfordringene. SINTEF legger fram følgende sju hovedanbefalinger, som utdypes i dokumentet:

 

  • Styrk rammebetingelser og ambisjoner for forskning
  • Øk investeringene i laboratorier og vitenskapelig utstyr
  • Styrk internasjonaliseringen av norsk forskning
  • Hold fast ved åpne konkurransearenaer
  • Styrk samspillsmodellen – insentiver må fremme samarbeid
  • Bygg på de sterkeste klyngene og miljøene
  • Styrk verdikjeden for kommersialisering av forskningsresultater

 Les innspillet fra SINTEF her  

I innspillet viser vi også til SINTEFs Melding om forskning og innovasjon, fra november 2010, som også presenterer anbefalinger for norsk kunnskapspolitikk. Melding om forskning og innovasjon kan du lese her