Til hovedinnhold
Norsk English

SpinChip analyserer blodprøver på stedet

I SpinChip trekkes blodprøven direkte fra pasientens finger inn i små analysebrikker som settes inn i en mikrosentrifuge. (Foto: SpinChip)
Det nye SINTEF-baserte firmaet SpinChip skal hjelpe leger å få analysert blodprøver av pasienter på stedet og gi svar umiddelbart.

Tidlig og riktig diagnostikk er ofte helt avgjørende for å kunne begrense utviklingen av alvorlige sykdommer. Analysesvar på prøver tatt fra pasientene (blod, urin, m.m.) utgjør ofte et viktig element i pasientutredningene.

I de fleste tilfeller må prøvene sendes til et laboratorium for analyse, og viktig informasjon er dermed ikke tilgjengelig når første behandling besluttes.

Det finnes i dag en del analyseinstrumenter på legekontorene, men med sterkt begrenset anvendelse.  Behovet har vært en kompakt, robust, pålitelig, men høysensitiv maskin som kan gjøre mange typer analyser og samtidig være rimelig i pris.

Avansert mikrofluidikk
I SpinChip trekkes blodprøven direkte fra pasientens finger inn i små analysebrikker som settes inn i en mikrosentrifuge. Inni brikken frigjøres væsker og tørre stoffer som starter en reaksjonsprosess. Dette skjer i et kanalsystem uten bruk av verken pumper eller ventiler, og er mikrofluidikk på høyt nivå. Analysesvaret leses ut optisk i løpet av et par minutter.

Mens dagens løsninger har et begrenset repertoar av analyser og ofte dårlig pålitelighet, åpner SpinChip-teknologien for at et mangfold av avanserte analyser kan gjøres raskt, enkelt og pålitelig.

Analyseteknologien vil være tilgjengelig i et bærbart instrument slik at kritiske bioanalyser kan flyttes fra laboratorier til akuttmottak, sykeseng og legekontor. Dette gjør det mulig å sette i gang riktig behandling tidligere enn ellers.

Oppfinner av teknologien er seniorforsker Stig Morten Borch ved SINTEF, og teknologien er ferdigstilt til kommersialisering ved hjelp av interne midler i SINTEF (SEP- prosjekter) og via midler fra Forskningsrådets FORNY-prosjekt.

Videre utviklingsarbeid
Bedriften Spin Chip ble registrert i februar i år. SINTEF har lisensiert ut teknologien med to patenter, og fått Tronrud Engineering inn som medinvestor. Det er foreløpig ingen ansatte, men Stig Morten Borch leies ut- og det kjøpes tjenester fra SINTEF og Tronrud Engineering.

Det skal nå gjøres et utviklingsarbeid fram til 2015, og Norges forskningsråd har delfinansiert arbeidet gjennom et BIA-prosjekt som starter opp i disse dager.

–SpinChip Diagnostics vil i løpet av 2013 starte ansettelse av egen stab, og i første kvartal neste år skal det også inviteres nye investorer inn i selskapet. Et tjuetalls investorer er aktuelle, forteller Jostein Bjøndal i SINTEFs kommersialiseringsselskap, SINVENT.


Av Åse Dragland