Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk bygningsfysikkdag - et viktig samlingspunkt

Norsk bygningsfysikkdag er et viktig koblingspunkt mel­lom forskere og andre aktører i byggenæringen. Foto: NTNU
21. november arrangerer SINTEF Byggforsk og NTNU Norsk Bygningsfysikkdag for åttende gang. Hovedtemaer i år er energi, fukt, byggeteknikk og ny forskning.

Norsk bygningsfysikkdag har siden oppstarten befestet sin posisjon som det viktigste samlingspunktet for alle med interesse for temaet bygningsfysikk, et fagområde som får stadig mer oppmerksomhet. Deltakerne kommer fra hele næringen; entreprenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, arkitekter, takstmenn, materialprodusenter, offentlig forvaltning mm. 

– Kravene til energieffektivitet blir strengere, noe som medfører et behov for større bygningsfysisk kompetanse. På denne dagen vil vi får nærmere kjennskap til det absolutt siste på forskningsfronten, både fra teoretiske beregninger og fra praktiske erfaringer i felt, sier forskningssjef Trine Dyrstad Pettersen ved SINTEF Byggforsk

Praktikere ønsket
Målgruppen for dagen er alle som er interessert i hvordan vi skal gjøre bygningskroppen bedre, blant annet med hensyn til en­ergibruk og avverging av fuktproblemer. Praktikere er derfor spesielt velkomne. 

– På konferansen er teori og praksis gjennomgangstonen i de fleste av foredragene. Altså en ypperlig mulighet også for praktikere til å få påfyll som vil få stor nytteverdi i hverdagen, oppfordrer Dyrstad Pettersen. 

Energi og fukt
Årets arrangement har som tidligere fokus både på energi og fukt i bygninger. For begge disse hovedområdene fokuser­er bygningsfysikken på klimakroppen, f.eks. lufttetthet, isoler­ing, sperresjikt i vegger og tak, fuktforhold mm. Relatert til utviklingen mot passivhus og nullutslippshus blir det i år blant annet presentasjoner om den nye passivhusstandarden for yrkesbygg, bruk av vakuumisolasjonspaneler, yttervegger i passivhus og forbedring av lufttettheten.

 – Vi som jobber med bygningsfysikk til daglig registrerer at det er stor interesse og ønske om faglig påfyll for disse temaene ute i bransjen, sier professor Stig Geving ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU

Spørsmål stilles
På fuktsiden blir det presentasjoner som spenner fra ut­bedringsmetoder for fuktskadede kjelleryttervegger til under­søkelser om dampåpne undertak – hvor det stilles spørsmål ved hvor dampåpne de virkelig er ved minusgrader. Videre blir det en presentasjon som tar for seg hvordan fukt omfordeles i yttervegger, hvor det også vises resultater fra fuktmålinger i passivhus. 

Erfaringer og status quo for såkalte smarte damp­sperrer, dvs. dampsperrer som gir uttørkingsmuligheter mot inneluft uten samtidig å gi kondensfare om vinteren, blir be­handlet i et eget innlegg. Det vil også bli gitt en oppdatering på spennende forskningsprosjekter i Norge. 

Norsk bygningsfysikkdag 2012 finner sted tirsdag 21. november ved UBC Ullevaal Business Class, Oslo. Les mer og last ned program her

Se bygningsfysikk.no for tidligere års foredrag og temaer.