Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur.

Produkter og tjenester

Forskning og utvikling
ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) >>
COIN (Concrete Innovation Centre)  >>
SAMCoT >>
Flere prosjekter >>


Forskningsbasert rådgivning
Innemiljø >>
Sanitær og våtrom >>
Klimaskjerm >>
Konstruksjonsteknikk >>
Prosjektgjennomgang >>


Kunnskapsformidling
Byggforskserien >>
Byggebransjens våtromsnorm >>
Forbrukerinformasjon >>
Kurs og konferanser >>
Publikasjoner >>


 

Produktdokumentasjon
SINTEF Certification >>
Godkjente og sertifiserte produkter >>
Miljødokumentasjon >>
Om produktdokumentasjon >>
PRODOK >>