Prisbelønt for beste energi-idé

15.08.2014SINTEFs Tor Haakon Bakken ble 50 000 pris-kroner rikere i dag for en idé om å utnytte energien i varmt avløpsvann fra husholdningene.

Olje- og energiminister Tord Lien overrekker SINTEF-forsker Tor Haakon Bakken energiprisen fra tankesmia Grønn Fase under en tilstelning i Asker fredag 15. august.  Foto: Marita Sætnan ...

Med huset som "bensinstasjon"

12.08.2014Hvis du bygger et nullutslippshus og har en el-bil kan du bruke fornybar energi fra huset til å lade opp bilen, siden huset vil ha solceller på taket.

Pilotbygget Multikomfort Larvik begynner å ta form. Her vil Optimera og Brødrene Dahl teste ut nye resultater innen energieffektivisering, bo-komfort og bærekraftige løsninger i praksis. Foto: Paal...

Godt arbeidsmiljø redningen for mange

19.08.2014Innleid arbeidskraft i Norge får ofte de dårligste og mest uforutsigbare arbeidsbetingelsene. Men god ledelse og støtte fra kolleger gjør arbeidstakerne mer robuste

Forskning viser at lokal ledelse kan legge til rette og påvirke mange arbeidsforhold og arbeidsbetingelser - i langt større grad enn selve tjenesteutsettingen. Foto: ThinkStock.

Rasfare i Torghatten

15.08.2014Forskere anbefaler at folk som ferdes i hullet bruker hjelm, og at sti og trapp ved det kjente turistmålet på Helgeland flyttes.

Etter flere steinsprang blir det tatt grep for å skape større sikkerhet for besøkende av hullet i Torghatten.

Etterisoler murvegger på riktig måte

14.07.2014En rekke forhold spiller inn når man skal etterisolere eldre vegger av mur. En ny anvisning i Byggforskserien gir gode råd.

Skal evaluere meldeordning i helsevesenet

26.06.2014Helse- og omsorgsdepartementet har bedt SINTEF om å evaluere ordningen rundt innmelding av uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Presidentbesøk i havlaboratoriet

13.06.2014Fredag besøkte Tyskland president Joachim Gauck havlaboratoriet til MARINTEK, sammen med HKH Kronprins Haakon.