Til hovedinnhold

Forskning, teknologi og innovasjon

Tjenester

Aktuelt

Les rapporten som konsernsjef Alexandra Bech Gjørv prensenterte på NHOs årskonferanse.

Publikasjon

Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv

http://www.sintef.no/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27222

Denne rapporten gir en bred tilnærming til hvordan teknologiske endringer/ nyvinninger bidrar til å endre digitale og fysiske produksjonsprosesser for varer og tjenester, samt en analyse av hvordan dette påvirker norsk nærings- og arbeidsliv. Vi beskriver noen av de viktigste teknologitrendene, ...

Forfattere Carlin Mats Stefan
År 2015
Type Rapport
NHOs årskonferanse 2016 - www.sintef.no/remix

Finn medarbeider

Vi søker neste generasjons problemløsere

SINTEF er en attraktiv arbeidsplass som tilbyr unike utviklingsmuligheter for mennesker med viten og vilje. For å ivareta vårt samfunnsoppdrag trenger vi dyktige medarbeidere fra hele verden med høy faglig kompetanse og evne til å gjøre en forskjell.

Vi søker neste generasjon problemløsere

SINTEF trenger deg som vil være med på å skape neste generasjons løsninger. Som viktig medspiller hos oss får du tillit, utfordrende oppgaver og god anledning til faglig og personlig utvikling.

Les mer om hvordan det er å jobbe i SINTEF

DETTE ER SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Gjennom mer enn 60 år har vi skapt verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk. I dag er vi et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Video: Neste generasjon problemløsere. Gjennom mer enn 60 år har vår forskning utviklet løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden.
Video: Neste generasjon problemløsere. Gjennom mer enn 60 år har vår forskning utviklet løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden.
Mer om oss

Forskningsglimt

Laboratorier

Store satsinger

Aktuelle Publikasjoner

Publikasjon

Bedre pasientflyt og oversikt med samhandlingsteknologi? Et pilotprosjekt i Lørenskog kommune

http://www.sintef.no/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27490

Prosjektet ”Teknologistøtte i sykehjem” (2013-2015) har med støtte fra Regionale Forskningsfond pilotert ulike teknologiløsninger med det formål å etablere kunnskap om helhetlige teknologiske trygghetsløsninger for beboere på sykehjem og deres omsorgspersonell. I rammen av prosjektet ble det etabler...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Samhandling og IKT-støtte for pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune. Erfaringer med IMATIS Visi i Bærum kommune

http://www.sintef.no/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27433

Det har siden midten av 2013 vært gjennomført en utprøving av samhandlingsteknologien IMATIS Visi (elektronisk informasjonstavle) ved fire tjenestesteder i Bærum kommune: Dønski omsorgsbolig, mottaksavdelingen ved Dønski bo- og behandlingssenter, Bærum legevakt og tildelingskontoret. Teknologien har...

Forfattere Boysen Elin Sundby
År 2016
Type Rapport