Stort sprik i forståelsen av energibruk

20.11.2014Myndighetenes politikk innen energibruk og -effektivisering har vært basert på feil antakelser om forbrukernes motiver. Det viser en ny doktoravhandling.

Forbrukere motiveres i større grad til energieffektivisering av klima og komfort enn av økonomiske hensyn. Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

SINTEF-seminar i Oslo 3. desember: Eldrebølgen på sokkelen

02.09.2014Det er boret over 5000 utvinningsbrønner i Norge. Organisasjonen Norsk olje og gass anslår at 3000 av disse bør plugges permanent i løpet av de kommende årene.

Tid: 13.30 - 15.30. Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30. Foto: Statoil.

Framtidens elektronikk er selvoppløsende

19.11.2014Norske forskere arbeider med elektronikk som kan forsvinne på en kontrollert måte.

SINTEF-forsker Geir Uri Jensen viser fram at de har greid å lage elementer med magnesiumkretser som overfører energi. Disse blir borte i vann etter noen timer. Foto: Werner Juvik.

Selvreparerende elektronikk på havbunnen

18.11.2014Begynnende feil på elektriske installasjoner på havbunnen er vanskelig å oppdage og svært dyrt å reparere. Selvreparerende materiale er løsningen, mener forskere.

Installasjoner på havets bunn kan få lenger levetid med selvreparerende isolasjonsmaterialer, ifølge forskere. Illustrasjon: SINTEF Energi

Duft-agn skal gi grønnere fiske

03.11.2014Framtidas fiskere skal slippe å bruke matfisk som lokkemat. Norsk ide om et duftende, syntetisk agn for linefiske er nå prisbelønt.

SINTEF-seminar i Oslo 20. november:

02.09.2014Nasjonal transportplan har bestemt at all vekst innen persontransport i de store byene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Men hvordan forene gode kår for...

Mot karbonnøytrale boligområder

03.11.2014Hvis vi skal nå klimamålene holder det ikke å bygge et passivhus her og et plusshus der. Da må hele nabolaget bli karbonnøytralt.