Kommunene får hjelp før valg av GPS

11.09.2014Kommuner og institusjoner får nå hjelp til å foreta riktig valg av teknologi til personer med demens. De støttes også i hvordan velferdsteknologi kan løse andre behov hos...

Hovedhensikten med de nye verktøyene er å skape refleksjon og høyne bevisstheten rundt viktige aspekt man bør vurdere før anskaffelse og anvendelse av GPS-teknologi til demente. Foto: Henning Tunsli.

Norsk togforskning vekker oppsikt

11.09.2014SINTEFs artikkelbidrag fra prosjektet "Prioritering av tog", stakk av med seieren i den internasjonale konkurransen "AIRO Award 2014 i forrige uke.

Togledelsen trenger å ta gode, koordinerte beslutninger for mange tog på flere strekninger i løpet av få sekunder.

Solceller av plast ser dagens lys

10.09.2014... og norske forskere gjør sitt for at de skal bli effektive.

Dette er ei plastsolcelle. Fagfolk i en rekke land utvikler og tester nå ut slike løsninger, i håp om å gjøre solenergi billigere. Dette eksemplaret er fotografert ved det franske solenergi...

Utdannelse avgjørende for synshemmede

04.09.2014En fersk undersøkelse viser at utdannelse er viktig for å få synshemmede i jobb. Det rimer dårlig med at ungdom med synstap nå får fritak for en rekke fag i videregående skole...

Prosjektet "Med jobb i sikte" har hatt som utgangspunkt at det er helsefremmende å være i arbeid. Foto: ThinkStock.

DNV GL markerte sitt 150-årsjubileum

10.09.2014Havrommet sto sentralt da DNV GL markerte sitt 150-årsjubileum i Trondheim, i samarbeid med NTNU, SINTEF og MARINTEK.

Ny trehusbok tilpasset passivhusnivå

04.09.2014SINTEF Byggforsk lanserer nå en ny utgave av boka Trehus, et referanseverk for trehusbygging i Norge.

Norges mest vitale 75-åring?

05.09.2014110 gjester, sentrale fagfolk fra Canada, Japan, Tyskland, Kina, Australia og Storbritannia. Topplederne fra de andre ledende skipsmodelltankene i Europa. Direktører...