Skal evaluere meldeordning i helsevesenet

26.06.2014Helse- og omsorgsdepartementet har bedt SINTEF om å evaluere ordningen rundt innmelding av uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Meldeplikten skal ikke erstatte, men understøtte helseinstitusjonenes eget arbeid med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i samsvar med spesialisthelsetjenesteloven og...

Nordisk pris for formidling til byggenæringen

19.06.2014I år gikk "Fuktsäkerhetspriset" (Moisture Safety Prize) fra FuktCentrum ved Lunds tekniske høgskole til Byggforskserien for arbeidet gjennom 50 år med å gjøre kunnskap...

Byggforskserien er Norges mest komplette samling av byggeanvisninger. Nå får kunnskapssystemet anerkjennelse også utenfor landets grenser. Ill.: SINTEF Byggforsk

Sjekker og utjevner strømbruk for nabolaget

03.07.2014Når stadig flere norske husstander får et par elbiler som skal lades om natta, vil det da kollidere med forventningene om en varm morgendusj og nystekt brød til frokost?

CoSSMic skal styre huseierens strømforbruk automatisk, jevne ut toppbelastningene i et nabaolag og sørge for at du har mindre behov for å lagre strøm. Fotot: ThinkStock.

Ferdighusbransjen må endre seg

30.06.2014Norske hus kan ikke lenger utformes likt på Vestlandet og Østlandet. Byggeskikken må være lokal og tilpasse seg det lokale klimaet, sier forskere.

Etter å ha undersøkt klimatilpasning og fuktsikring i typehussektoren, er en av konklusjonene til forskerne at norske hus ikke kan utformes likt fra sted til sted. Illustrasjon: Ferdighus.com

Presidentbesøk i havlaboratoriet

13.06.2014Fredag besøkte Tyskland president Joachim Gauck havlaboratoriet til MARINTEK, sammen med HKH Kronprins Haakon.

Innovasjonspris til SINTEF Raufoss Manufacturing

04.06.2014SINTEF Raufoss Manufacturing og Vestre Toten kommune vant prisen for Årets innovasjonsmiljø på Innovasjon Norges Signalkonferanse 3. juni.

Energisparepris til SINTEF og Rema

27.05.2014En dagligvarebutikk i Trondheim klarer seg med nær to tredeler av energien som går med i andre kolonialer.