Skipsmodelltanken 75 år

01.09.2014Skipsmodelltanken på Tyholt ble offisielt åpnet 1. september 1939. 1. september 2014 fyller den 75 år. Se filmen om historien her.

Se filmen om Skipsmodelltankens historie.

Mer strøm fra sola

01.09.2014Ultra-effektive solceller, laget av rimelige materialer, kan være her alt om noen år.

Med støtte fra Forskningsrådet er SINTEF og Universitetet i Oslo i gang med å utvikle teknologi som kan gjøre morgendagens solceller dobbelt så effektive som dagens. Foto: Thinkstock

Ikke nok bare å endre en webside

01.09.2014Telenor har utviklet gode kundesider for selvbetjening på nett. Likevel fortsetter kundene å ringe inn for å få hjelp. Hvorfor?

Selvbetjeningsløsninger avlaster ikke alltid kundeservice på telefon. Det erfarte Telenor. Foto: ThinkStock

Fullt mulig å høste plankton fra havet

28.08.2014Norges havbruksindustri kan seksdobles innen 2050.

Det er enorme ressurser i havrommets kretsløp. I dag er det så å si bare fiskene til høyre i illustrasjonen som høstes. Men det er mer å hente andre steder i næringskjeden, mener forskere...

Sør-Trøndelag fylkeskommune blir partner i ZEB

25.08.2014Sør-Trøndelag fylkeskommune er den første fylkeskommunen som blir partner i forskningssenteret ZEB. Sammen går de foran og viser hvordan framtidens nullutslippsskoler kan...

Prisbelønt for beste energi-idé

15.08.2014SINTEFs Tor Haakon Bakken ble 50 000 pris-kroner rikere i dag for en idé om å utnytte energien i varmt avløpsvann fra husholdningene.

Med huset som "bensinstasjon"

12.08.2014Hvis du bygger et nullutslippshus og har en el-bil kan du bruke fornybar energi fra huset til å lade opp bilen, siden huset vil ha solceller på taket.