Forskning, teknologi og innovasjon

Tjenester

Finn medarbeider

Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon.

Gjennom mer enn 60 år har vi skapt verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk.

I dag er vi et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Velkommen til SINTEF - Teknologi for et bedre samfunn

Video: Neste generasjon problemløsere. Gjennom mer enn 60 år har vår forskning utviklet løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden.
Video: Neste generasjon problemløsere. Gjennom mer enn 60 år har vår forskning utviklet løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden.

Teknologi for et bedre samfunn - I praksis

Laboratorier

Aktuelle Publikasjoner

Overpumping av makrell (III), Effekt på fangstkvalitet, resultater fra tokt 2014

Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Dette er 3. sesongen studien gjennomføres. Resultatene viser at det var høyere andel fangs

År 2014
Type Rapport

Evaluering av meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten

SINTEF legger med dette fram sluttrapport fra prosjektet. Dagens meldeordning for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten trådte i kraft i 2012. Vår undersøkelse viser at det er blitt enklere å melde, at meldingene kan sendes anonymt, og at meldeordningen har ført til generelt større oppmerkso

År 2014
Type Rapport

Aktuelt

Siste fra Gemini.no