SINTEF med i ni nye næringsrettede forskningssentre

21.11.2014Norges forskningsråd har annonsert opprettelse av 17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SINTEF deltar i ni av sentrene.

 -Jeg er svært stolt over disse tildelingene. Sentrene gir mulighet til langsiktig forskning i nært samarbeid med næringsliv og andre forskningspartnere. Jeg lover at SINTEF skal vise oss...

SINTEF-seminar i Oslo 3. desember: Eldrebølgen på sokkelen

02.09.2014Det er boret over 5000 utvinningsbrønner i Norge. Organisasjonen Norsk olje og gass anslår at 3000 av disse bør plugges permanent i løpet av de kommende årene.

Tid: 13.30 - 15.30. Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30. Foto: Statoil.

Framtidens elektronikk er selvoppløsende

19.11.2014Norske forskere arbeider med elektronikk som kan forsvinne på en kontrollert måte.

SINTEF-forsker Geir Uri Jensen viser fram at de har greid å lage elementer med magnesiumkretser som overfører energi. Disse blir borte i vann etter noen timer. Foto: Werner Juvik.

Selvreparerende høystpentutstyr i dypet

18.11.2014Begynnende feil på elektriske installasjoner på havbunnen er vanskelig å oppdage og svært dyrt å reparere. Selvreparerende materiale er løsningen, mener forskere.

Installasjoner på havets bunn kan få lenger levetid med selvreparerende isolasjonsmaterialer, ifølge forskere. Illustrasjon: SINTEF Energi

Stort sprik i forståelsen av energibruk

20.11.2014Myndighetenes politikk innen energibruk og -effektivisering har vært basert på feil antakelser om forbrukernes motiver. Det viser en ny doktoravhandling.

Duft-agn skal gi grønnere fiske

03.11.2014Framtidas fiskere skal slippe å bruke matfisk som lokkemat. Norsk ide om et duftende, syntetisk agn for linefiske er nå prisbelønt.

SINTEF-seminar i Oslo 20. november:

02.09.2014Nasjonal transportplan har bestemt at all vekst innen persontransport i de store byene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Men hvordan forene gode kår for...