Sør-Trøndelag fylkeskommune blir partner i ZEB

25.08.2014Sør-Trøndelag fylkeskommune er den første fylkeskommunen som blir partner i forskningssenteret ZEB. Sammen går de foran og viser hvordan framtidens nullutslippsskoler kan...

Illustrasjonen viser Heimdal videregående skole, som vil bli et pilotbygg i ZEB. Ill.: PKA Arkitekter, Asplan Viak og Lusparken Arkitekter

Prisbelønt for beste energi-idé

15.08.2014SINTEFs Tor Haakon Bakken ble 50 000 pris-kroner rikere i dag for en idé om å utnytte energien i varmt avløpsvann fra husholdningene.

Olje- og energiminister Tord Lien overrekker SINTEF-forsker Tor Haakon Bakken energiprisen fra tankesmia Grønn Fase under en tilstelning i Asker fredag 15. august.  Foto: Marita Sætnan ...

Fullt mulig å høste plankton fra havet

28.08.2014Norges havbruksindustri kan seksdobles innen 2050.

Det er enorme ressurser i havrommets kretsløp. I dag er det så å si bare fiskene til høyre i illustrasjonen som høstes. Men det er mer å hente andre steder i næringskjeden, mener forskere...

Skip uten kaptein bak roret

27.08.2014Et 400 m langt førerløst skip glir sakte bortover den mørke havflaten. Det er stille på brua. Livløst i maskinrom og på dekk. Skrekkfilm? Science fiction? Nei, det er målet...

Ubemannede skip kan gjøre den maritime industrien både mer attraktiv og bærekraftig. Men vi vil ikke se slike skip på havet før om ti-tjue år, tror forskerne. Ill: Rolls Royce.

Med huset som "bensinstasjon"

12.08.2014Hvis du bygger et nullutslippshus og har en el-bil kan du bruke fornybar energi fra huset til å lade opp bilen, siden huset vil ha solceller på taket.

Etterisoler murvegger på riktig måte

14.07.2014En rekke forhold spiller inn når man skal etterisolere eldre vegger av mur. En ny anvisning i Byggforskserien gir gode råd.

Skal evaluere meldeordning i helsevesenet

26.06.2014Helse- og omsorgsdepartementet har bedt SINTEF om å evaluere ordningen rundt innmelding av uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.