Ta miljøvalg når du bygger

29.09.2014I to oppdaterte anvisninger forklarer SINTEF Byggforsk hva en livsløpsvurdering (LCA) og miljødeklarasjon (EPD) går ut på. Verktøyene brukes til å redusere miljøbelastning fra...

Illustrasjonen viser en bygnings livsløp – fra fremstilling av materialet til transport av byggevaren, bruksfase og avhendingsfase. Ill.: Byggforskserien, SINTEF Byggforsk

SINTEF-seminar 16. okt.: Hvordan bygge raskere?

02.09.2014Det går for lang tid fra et bygg vedtas å reises, til det står ferdig. På store prosjekt kan plan- og gjennomføringsfasen strekke seg over tiår - slik at behov og mål blir...

Tid: Kl. 13.30-15.30. Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergsgt. 30, Oslo.

Utdannelse avgjørende for synshemmede

04.09.2014En fersk undersøkelse viser at utdannelse er viktig for å få synshemmede i jobb. Det rimer dårlig med at ungdom med synstap nå får fritak for en rekke fag i videregående skole...

Prosjektet "Med jobb i sikte" har hatt som utgangspunkt at det er helsefremmende å være i arbeid. Foto: ThinkStock.

Ikke nok bare å endre en webside

01.09.2014Telenor har utviklet gode kundesider for selvbetjening på nett. Likevel fortsetter kundene å ringe inn for å få hjelp. Hvorfor?

Selvbetjeningsløsninger avlaster ikke alltid kundeservice på telefon. Det erfarte Telenor. Foto: ThinkStock

Årets bedrift hedret samarbeidspartnere

19.09.2014Oppdrettsfirmaet Aqualine takket for god drahjelp da det ble tildelt prisen Årets Bedrift 2014 på en næringslivkonferanse i Trondheim i forrige uke.

Har du søkt SINTEF om stipend?

18.09.2014Hvert år tildeler SINTEF fem stipend, på maks 25. 000 kroner hver, til universitetsstudenter for å bidra til at de kan gjennomføre prosjekter eller studieopphold i sin...

ZEB-forskning sentralt for Multikomfort Larvik

16.09.2014Utviklingen av pilotbygget Multikomfort Larvik har skjedd gjennom tett samarbeid mellom aktørene og banebrytende forskning. 17. september åpner huset.