SINTEF-seminar: Byggenæringen trenger en kulturendring

17.10.2014"Kan man ikke måle noe, kan man heller ikke forbedre noe". Det hevdet Jan Alexander Langlo fra SINTEF som var første foredragsholder på SINTEF-seminaret "Hvordan få fart på...

Jan Alexander Langlo fra SINTEF mener bransjen trenger et felles og riktig målesystem, og at det nødvendigvis ikke er produktivitet som bør måles - men prestasjoner.

Et godt forskningsbudsjett fra regjeringen

08.10.2014SINTEF mener regjeringen legger fram et godt forskningsbudsjett for 2015. – Det er en god satsing på næringsrettet forskning, styrking av ordninger som gjør at norske forskere...

SINTEF er særlig fornøyd med en styrking av budsjettene knyttet til norsk deltakelse i EUs forskningsprogram Horisont2020, som er verdens største forskningsprogram.

Spesialgruppe følger 5G-utviklingen

22.10.2014En gruppe norske forskere har fått i oppgave av Forskningsrådet å følge med hva som skjer innenfor femte generasjon av trådløse systemer (5G) i Europa. Informasjonen skal gå...

Hvordan og hva blir 5G? Norske forskere følger utviklingen med argusøyne. Foto: ThinkStock.

Vil hindre trafo-smell

16.10.2014Kræsjdempende bilteknologi kan avverge alvorlige eksplosjonsulykker i transformatorer, mener forskere.

Dette anlegget i Skien er en av trafostasjonene i Norge som har vært rammet av eksplosjon. Hendelsen inntraff i juni 2000 og resulterte i brann og et omfattende oljeutslipp. Foto: Mads Aas, Statnett

SINTEF hedrer Nobelprisvinnere

07.10.2014I går ble det kjent at  ekteparet  May-Britt og Edvard Moser ved NTNU vant Nobelprisen for sitt arbeid med gitterceller i hjernen. SINTEF ønsker å slutte seg til køen av...

Norge bør lagre CO2 for Europa

06.10.2014Torsdag innviet Canada verdens største CO2-frie kullkraftverk. Norge kan følge opp.

Ta miljøvalg når du bygger

29.09.2014I to oppdaterte anvisninger forklarer SINTEF Byggforsk hva en livsløpsvurdering (LCA) og miljødeklarasjon (EPD) går ut på. Verktøyene brukes til å redusere miljøbelastning fra...