Til hovedinnhold

SINTEF Energi

Tjenester

Om oss

Vi former fremtidens energiløsninger

SINTEF Energi AS er et anvendt forskningsinstitutt som skaper innovative energiløsninger.
Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester.

Vår strategiske fokus:

 • Energieffektivisering
 • CO2 fangst, transport og lagring
 • Vannkraft
 • Havvind
 • Bioenergi
 • Systemintegrasjon av fornybar energi
 • Distribusjon og forbruk av elektrisk energi
 • Transmisjon og kobling av norsk kraft til Europa
 • Gassteknologi og LNG
 • Undervanns kraftforsyning og prosessering
 • Energipolitiske rammevilkår
CO2-transport i lab
Les mer om SINTEF Energi

Aktuelt fra #SINTEFenergy

SINTEF Energy Lab

SINTEF Energi har investert 165 millioner kroner i et nytt elkraftlaboratorium i Blaklia utenfor Trondheim. Det nye laboratoriet styrker et område hvor SINTEF og NTNU er internasjonalt ledende.

Det nye laboratoriet bygges like ved Statnetts transformatorstasjon på Blaklia. Dette er en ideell lokalisering for en slik lab.

Bygget består av sju separate laboratorier, hvert rettet mot sitt spesielle anvendelsesområde. Det største og mest iøynefallende blir en ny høyspenningshall, som dimensjoneres for systemspenninger opp til 420 kV.

#SINTEFenergy: SINTEF Energy Lab er bygget som passivhus

Store satsinger

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er sentre på høyt internasjonalt nivå som skal løse utfordringer på energi- og miljøområdet. Sentrene skal bidra til bedre beslutninger innen klima, energi og industri, og å øke kunnskapsgrunnlaget for nasjonal og internasjonal energipolitikk. SINTEF Energi er involvert i seks av de elleve sentrene nasjonalt, og har prosjektledelse på fire.

GEMINI-sentre

Andre faglige senter

Kontakt oss

SINTEF Energi AS

Sentralbord: Telefon: 73 59 72 00*
Fax: 73 59 72 50

Besøksadresser:
Hovedkontor: Sem Sælands vei 11, 7034 Trondheim
SINTEF Energy Lab: Anne Martha Kvams veg 35, 7036 Trondheim
Oslo: Forskningsparken Oslotec, Gaustadalléen 21, bygg 2, 4 etg., 0349 Oslo

Postadresse: Postboks 4761 Sluppen, 7465 Trondheim
Fakturaadresse: c/o Fakturamottak, Postboks 4515, 8608 Mo i Rana

Faktura som e-post: Vi har nå tilrettelagt for mottak av faktura som vedlegg til e-post i PDF-format Beskyttet adresse
Leverandøren vil motta e-post med bekreftelse på om faktura er akseptert eller ikke.

Organisasjonsnummer: NO 939 350 675 MVA