Til hovedinnhold

Dette er SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Dette er SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi skaper verdier og innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk.

Dette er SINTEF

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.

Vi utfører oppdragsforskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning, og er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa.

SINTEFs mål er å være et verdensledende forskningsinstitutt. Vi utvikler verdier og løsninger på noen av vår tids store samfunnsutfordringer ved å være ledende innen våre satsingsområder:

  • Fornybar energi, klima- og miljøteknologi
  • Olje og gass
  • Havromsteknologi
  • Helse og velferd
  • Muliggjørende teknologier

SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet hvor ingen eiere kan ta utbytte. Økonomiske overskudd investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Siden 2007 har SINTEF investert 1 milliard kroner i laboratorier og vitenskapelig utstyr.

Vår visjon er Teknologi for et bedre samfunn

Vår hovedstrategi
Video: Neste generasjon problemløsere. Gjennom mer enn 60 år har vår forskning utviklet løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden.
Video: Neste generasjon problemløsere. Gjennom mer enn 60 år har vår forskning utviklet løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden.

Noen nøkkeltall

SINTEF har 2000 ansatte fra omkring 70 land. 55 prosent av forskerne har doktorgrad.

I 2015 utførte vi 5.400 forskningsoppdrag for 3.800 kunder. I 2015 hadde SINTEF en omsetning på ca. 3,2 milliarder kroner. Mer enn 90 prosent av inntektene hentes i åpen konkurranse. Basisbevilgninger fra Norges forskningsråd utgjør omkring syv prosent av inntektene.

Universitetssamarbeidet

SINTEF har et partnerskap med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Samarbeidet omfatter blant annet utstrakt felles bruk av laboratorier og utstyr. Personell fra NTNU arbeider på SINTEF-prosjekter, og SINTEF-ansatte underviser ved NTNU.

Omkring 500 personer arbeider både ved NTNU og SINTEF.

Vi samarbeider også med Universitetet i Oslo og andre fremragende forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt.

Internasjonal virksomhet

SINTEF har kunder i alle verdensdeler. I 2015 kom 16 prosent av omsetningen fra oppdrag i 54 land utenfor Norge.

Rundt 40 prosent av vår internasjonale omsetning kommer fra EUs forskningsprogrammer, hvor SINTEF er en ledende aktør.
Internasjonalt har vi tilstedeværelse gjennom kontor i Brussel, deleid selskap i Chile og et laboratorium i Danmark.

Nye bedrifter

Kommersialisering av forskningsresultater er en del av SINTEFs samfunnsoppdrag. Dette skjer gjennom lisensiering og utvikling av nye bedrifter basert på teknologi som utvikles i forskningsvirksomheten. De siste ti årene er det gjennomført omkring 80 kommersialiseringer i form av nye bedrifter og lisensiering av teknologi fra SINTEFs forskning.

Vi er aktive eiere i våre knoppskudd og bidrar til å utvikle selskapene videre. Salg av eierandeler i vellykkede bedrifter gir gevinster som investeres i ny kunnskapsutvikling. Den viktigste delen av vårt arbeid er likevel å utvikle ny kunnskap og innovasjon for eksisterende næringsliv gjennom forskning og utvikling.

Organisering og lokalisering

SINTEF er organisert som et konsern med åtte forskningsinstitutter. I tillegg kommer SINTEF Holding, som omfatter eierskap i oppstartbedrifter og andre virksomheter utenom kjernevirksomheten.

SINTEF er lokalisert i Trondheim (ca. 1.500 ansatte) og i Oslo (ca. 420). Øvrige ansatte i Norge er fordelt på kontorer og datterselskaper i Bergen, Tromsø, Ålesund, Raufoss, Mo i Rana, og Porsgrunn. SINTEF har også en forskningsstasjon på Svalbard. Utenfor Norge har vi egen aktivitet i Puerto Varas i Chile, et laboratorium i Hirtshals i Danmark og et kontor i Brussel. SINTEFs hovedkontor ligger i Trondheim.

Se ledelse, organisasjonskart, styre og råd