Til hovedinnhold
Norsk English

Tare som råvare til biodrivstoff

For å redusere vår avhengighet av fossilt brensel, må vi utvikle fornybare råstoff - tare er en alternativ biomassekilde som kan gjøre en forskjell i en global skala. Norge og Storbritannia ønsker å ta ledelsen og bruke Nordsjøbassenget som laboratorium for innovasjon på dette området.

I september ble den første "Seaweed for biofuel" workshopen arrangert i Trondheim i regi av Innovasjon Norge, SINTEF, AB-SIG and Biosciences KTN. Forskere og industri presenterte sine prosjekter, utfordringer og  visjoner for utnyttelse av marint råstoff til bioenergi. Det ble også tegnet en oversikt over nye teknologier for dyrking, høsting og foredling av algebiomasse.

På dag 2 presenterte Seaweed Energy Solutions, KPI og FMC bioplymer, mulighetene vi har for å utnytte tare til råstoff for drivstoff og som mat- og kosmetikkingredienser. Disse presentasjonene ble fulgt av et besøk til Norsk Senter for Tang- og Tareteknologi hos SINTEF. Arrangementet tiltrakk delegater fra hele Europa og ga en plattform for dannelse av nye samarbeidsalianser.

Prosjektinformasjon

Prosjektstart:

15.08.2011

Kontaktperson:

Jorunn Skjermo

Kontaktperson