Til hovedinnhold
Norsk English

Enklere kunnskapssøk for BA-næringen

Håvard Bell (til v.) og Ole Jørgen Karud kobler kunnskapsdatabaser opp mot byggenæringens 3D-modeller. Foto: Werner Juvik
SINTEF-knoppskuddet Catenda har digitalisert elektrikernes montørhåndbok – og med det skapt verdens første "e-oppslagsverk" i sitt slag.

Den elektroniske håndboka er nemlig den første innenfor noe bygg- og installasjonsfag som er standardisert for direkte oppkobling mot byggenæringens 3D-modeller.

Nå ønsker det unge bygg-IT-selskapet Catenda å gjøre andre kunnskapsdatabaser og bygg-normer tilgjengelig på samme sømløse måte for bygge- og anleggsnæringen.

Kvalitet og effektivitet
– Via løsninger som den vi har laget, kan arkitekter, konsulenter og entreprenører om litt gå inn i sine egne 3D-modeller og klikke seg direkte fram til kunnskap om hvordan ulike bygg- og installasjonsdetaljer må utformes. Dette åpner i sin tur for både kvalitets- og effektivitetsgevinster, sier Ole Jørgen Karud, daglig leder i Catenda og en av gründerne bak det unge selskapet.

Svar på IT-trender
Bakteppet for etableringen av Catenda i 2009 er ifølge Karud to trender innenfor byggenæringen.

For det første; den økende bruken av bygningsinformasjons-modeller (BIM) – databaser der prosjekterende og utførende ledd legger inn alle tekniske data om bygg som er under prosjektering.

For det andre; det behovet som bruken av slike modeller har skapt for samordnende IT-løsninger – en familie av løsninger som i fagkretser går under sekkebetegnelsen "buildingSMART".

Den elektroniske håndboka for elektrikere er den første innenfor noe bygg- og installasjonsfag som er standardisert for direkte oppkobling mot byggenæringens 3D-modeller. Foto: SINTEF / Werner Juvik

Vil kostnadssluk til livs
"buildingSMART" handler ifølge Catenda-sjef Karud om å bli kvitt effektivitetstap som skyldes manglende informasjonsflyt i byggeprosjekter.

I klartekst: å fjerne tap som skyldes at data fra arkitektenes tredimensjonale modeller ofte printes ut i to dimensjoner hos de andre aktørene i byggeprosessen – for så å bli lagt inn på nytt i tredimensjonale modeller hos hver og en av disse tjenesteleverandørene.

Karud trekker fram internasjonale undersøkelser der det er påvist at den manglende informasjonsflyten resulterer i uproduktiv tid som utgjør hele 30 prosent av kostnadene i store byggeprosjekter.

De samme undesøkelsene har ifølge Karud vist at mye informasjon i dag går tapt på veien mellom aktørene.

Langt framme i standardiseringsarbeid
De siste årene er internasjonale standarder innført for å sikre enkel dataflyt mellom de ulike aktørenes BIM-systemer. Dette har vært ett av "buildingSMART"-bevegelsens mottrekk mot problemene som fokuseres i de nevnte undersøkelsene.

Catenda har deltatt aktivt i standardiseringsarbeidet, og er nå i gang med å utvikle flere software-produkter som skal bidra til å få "buildingSMART"-filosofien på skinner. Selskapet springer ut fra et fagmiljø ved SINTEF Byggforsk som har jobbet med "buildingSMART"-løsninger gjennom en årrekke.

Standardisert digitalisering
Det første ferdige, kommersielle produktet fra Catenda er en digital utgave av "Montørhåndbok for elektrikere", som selskapet har utviklet for Elforlaget.

Catenda AS

  • Etablert: 2009
  • Eies av de ansatte (88 prosent) og SINTEF (12 prosent)
  • Sju ansatte (fem i Oslo, to i Bergen)
  • Utvikler software-løsninger som skal lette informasjonsflyten mellom databaser der arkitekter, konsulenter og entreprenører legger inn teknisk informasjon om prosjekterte bygg.

Ved digitaliseringen av håndboka har Catenda brukt den internasjonale "buildingSMART"-standarden for data-ordbøker. Dette vil si at hvert eneste oppslagsord er gitt en unik identitet som er språkuavhengig.  

Innebygd "plug-in"
Selskapet har allerede gjort den digitale håndboka klar for direkte oppkobling mot ethvert BIM-system som bygges opp etter de internasjonale "buildingSMART"-standardene.

– Problemet er at mange av dagens BIM-løsninger ennå er ustandardiserte. Men overgangen til standardiserte systemer kommer. Blant annet har vi sterk tro på at både bygge- og leverandørbransjen vil se seg tjent med å ha systemer som gjør arkitekter, konsulenter og entreprenører i stand til å klikke seg rett fra sine 3D-modeller og inn i leverandørkatalogene. For dette vil forenkle all utsjekking av hva det er mulig å få til på byggeplassen, sier Ole Jørgen Karud.

"Facebook-teknologi"
Håvard Bell er teknologi- og salgssjef i Catenda. Han er stolt også over funksjonaliteten selskapet har bygget inn i den digitale håndboka.

– Ved søk etter enkeltord som "baderom", blir alle komponenter som inngår i et bad navngitt i en egen meny. Akkurat som når Facebook-teknologien presenterer deg for mulige venner. Denne finessen reduserer faren for at elektrikeren skal glemme å sjekke ut enkeltforhold av betydning for montasjearbeidet. Den samme funksjonaliteten vil komme alle aktørene i byggeprosesser til gode når bygningsinformasjons-modellene standardiseres og håndboka dermed lar seg koble opp mot disse, sier Bell.

Det tre år gamle selskapet tjener allerede penger, og har vokst fra fem til sju ansatte.

Av Svein Tønseth