Til hovedinnhold
Norsk English

Biofilm i fiskeoppdrett

Biofilm er mikroorganismenes beskyttelsesmekanisme og i fiskeoppdrett finnes det i rør, på karvegger og overflater. En biofilm kan inneholde både skadelige og ikke skadelige bakterier og kan øke dødelighet dersom de skadelige bakteriene får gode vekstvilkår. 

Biofilm er et lag av bakterier som raskt oppstår på overflater. Vann er et utmerket miljø for dannelse av biofilm og det er derfor rikelig med biofilm i fiskeoppdrett. Vanligvis består de av relativt ufarlige mikroorganismer, men smittestoffer kan også få fotfeste, vokse og utvikle seg i biofilm og bli et reservoar for smitte. Når bakterier går sammen og danner biofilm står de sterkere rustet mot både desinfeksjonsmidler, antibiotika og andre påkjenninger. Ved å redusere biofilm og utnytte de gode bakteriene, jobber vi for å fremme gode miljøbetingelser i fiskeoppdrett.

Strategier for kontroll av biofilm

SINTEF jobber med å kontrollere biofilm ved å redusere bakterier og organisk belastning på overflater i fiskeoppdrett. Dette kan gjøres ved å belegge overflater med begroingshindrende materialer som gjør det vanskeligere for organisk materiale å feste seg. Dette har blitt anvendt på overflater i leppefiskproduksjon, som reduserte bakteriebelastningen i forhold til tradisjonelle overflater.

Begroingshindrende materiale som gav lavest bakteriebelastning (venstre) og ubehandlet materiale med høyest bakteriebelastning (høyre). Bakterier i blått/grønt.

 En annen strategi kan være å selektere for bakterier som utkonkurrerer opportunistiske/patogene bakterier å vokse og danne biofilm. Dette kan gjøres ved å behandle vannet med et biofilter bestående av saktevoksende bakterier i biofilm. Småskala startfôringsforsøk har vist at en slik vannflora gir høyere overlevelse og bedre vekst hos torsk. Forsøk ved SINTEF viser at også probiotiske/gode bakterier danner biofilm, og denne egenskapen kan utnyttes til å styre bakteriefloraen til det bedre.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Gytematter til Berggylt

Prosjektvarighet:

01.01.2011 - 31.12.2012

Kontaktperson:

Gunvor Øie