Til hovedinnhold
Norsk English

Gytematter til Berggylt

Prosjektet har som mål å bedre miljøbetingelsene i forbindelse med gyting og klekking av egg hos leppefisk ved bruk av flere begroingshindrende overflatebehandlinger av gytematter, slik at bakterier ikke fester seg like godt og unngår dermed at dette overføres til klekkekaret.

Kontaktperson

I løpet av de siste årene har det vært en økt interesse for bruk av leppefisk som et miljøvennlig og bærekraftig verktøy i kampen mot lakselus både i Norge og internasjonalt. Denne utviklingen har derfor aktualisert behovet for å drive oppdrett av leppefisk.

Typiske utfordringer i leppefiskproduksjon er høy organisk belastning i gytekarene som gir gode vilkår for bakterievekst og dårlige miljøbetingelser. Hovedproblemet er høy bakterievekst under klekkeperioden hvor hovedkilden er gytemattene som overføres fra gytekar til klekkekar. Høy bakteriebelastning kan skade eggene og forårsake ugunstig kolonisering av nyklekte larver. Ved begroingshindrende overflatebehandlinger av gytemattene vil eggfasen og tidlig larvefase kunne foregå i et miljø med lav bakteriell belastning.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2012

Ressurser

Prosjektet finansieres av MABIT