Til hovedinnhold
Norsk English

God dialog om utvikling av hvitfisktrål

Den første FishTech konferansen ble gjennomført i Ålesund i september med positive tilbakemeldinger fra de vel 60 deltakerne fra fiskerinæringen, leverandørindustri, forskningsinstitusjoner og myndigheter . God dialog og erfaringsutveksling gir håp om at dette kan bli en årlig arena for aktører i fiskerinæringen.

Konferansen ble arrangert  av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med FHF, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Fiskebåtredernes forbund  og hadde fokus på utvikling av hvitfisktrål.

Det ble presentert forskningsresultater fra SINTEF Fiskeri og havbruk og Havforskningsinstituttet. I tillegg presenterte aktører fra næringa sine erfaringer med bruk av semiplagisk og pelagisk trål.

Konferansen ble en suksess med god dialog mellom deltagerne. Utdrag fra erfaringene og innspillene som framkom på konferansen er samlet i en

Foredrag

Åpning

Konsekvenser av fritt redskapsvalg

Redskapstekniske løsninger i lys av friere redskapsvalg

En umulighet? - seleksjon ved høy tetthet av fisk

CRISP - erfaringer med ny teknologi

Behov for fangstkontroll

Teknologi for forbedret fangstkvalitet på trålfanget fisk

Bedre design med modellering og simmulering

Beslutningsstøtte

FHFs strategi for redskapsutvikling

EFTC

Fremtidig utvikling av trål

EFTP

Prosjektinformasjon

Prosjektstart:

01.02.2012

Kontaktperson:

Dag Standal

Utforsk fagområdene

Kontaktperson