Til hovedinnhold
Norsk English

FishTech - teknologiutvikling i havfiskeflåten

FishTech er en årlig konferanse hvor fiskerinæringen, leverandørindustri, forskningsinstitusjoner og myndigheter møtes for dialog og erfaringsutveksling.

Kontaktperson

Den første konferansen ble arrangert for første gang høsten 2012 og samlet vel 60 deltakere rundt temaet utvikling i hvitfisktrål. Under Lofotfishing i 2013 ble det arrangert et lite seminar under FishTech fanen med presentasjoner for kystflåten. I 2014 kom over 100 deltakere tilbake til Ålesund for en meget vellykket samling.

SINTEF jobber for å videreføre konferansen og ønsker å etablere FishTech som en årlig arena for diskusjon og dialog om teknologiutvikling innen havfiskeflåten. På bakgrunn av svært gode tilbakemeldinger fra årets deltakere jobber det for å etablere Ålesund som fast arrangementsby og januar som fast arrangementsmåned.

 

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.02.2012