Til hovedinnhold
Norsk English

FishTech Kyst

FishTech Kyst ble arrangert under Lofotfishing 2013.

SINTEF Fiskeri og havbruk vil presenterte resultater fra to forskningsprosjekter for kystfiskeflåten og Mustad Longline og Melbu Systems presenterte to nye løsninger for kystfiskeflåten. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond vil presenterte de prosjektene de nå finansierer for kystfiskeflåten og hvilke tanker de har for veien videre.

Program

Tidspunkt Tema
14:00 - 14:10 Velkommen
14:10 - 14:25 Automatisk landegning av line for kystfartøy
14:25 - 14:40 Nytt autolinesystem for kystflåten
14:40 - 14:55 Automatisk bedøving og bløgging av fisk på kystfiskefartøy
14:55 - 15:40 Servering
15:40 - 15:50 FHF - Prosjektstatus og veien videre for redskapsteknologi
15:50 - 16:00 FHF - Prosjektstatus og veien videre for fartøyteknologi
16:00 - 16:15 Individbasert artssortering og vektestimering av sei, torsk og hyse ombord på fartøy
16:15 - 16:20 Oppsummering og avslutning

Prosjektinformasjon

Prosjektstart:

01.02.2012

Kontaktperson:

Dag Standal