Til hovedinnhold
Norsk English

IT-byggesett for mannen i gata

Ideen til forskerne er å lage et verktøy med ulike byggeklosser der folk kan plukke, kombinere og sette sammen IT-tjenester de har behov for. Foto: Morguefile.
Har du lyst å lage deg din egen turistguide? Eller sette sammen teletjenester som kan styre telefonen din bedre i hverdagen?

Vi er snart i ferd med å drukne i "intelligente ting" og IT-tjenester.

I smarte hus kan vi styre dørlås, tv, vaskemaskin, støvsugere, varme i rommene og persienner ved hjelp av ulike applikasjoner. Andre app'er støtter oss til å finne ut når bussen går, eller til å bestille bord på restaurant.

Innenfor helse tilbys det sensorer som kan måle hjerterate, intelligente pillebokser som minner om når medisinen skal tas, og det kan gå alarmer til nærmeste familie om eldre blir liggende for lenge i sengen på morgenen.

Men hva om du reiser på ferie og ønsker å få vannet plantene ute i hagen, eller skru av og på varme i rommene avhengig av hvordan været endrer seg? Skal du følge med på yr.no fra hotellrommet og operere flere ulike app'er for å fjernstyre huset ditt? Hva om du kunne programmere huset ditt før du reiste og så nyte ferien uten bekymring?


Hjelpeløse?

– Det begynner å bli mange intelligente ting rundt oss, og vi forventer mange flere, sier Jacqueline Floch ved SINTEF IKT.
– Spørsmålet er om folk vil klare å operere selvstendig i denne verdenen. Noen greier å skaffe seg riktig teknologikompetanse og skreddersy IT-tjenestene til sine behov. Andre vil føle seg hjelpeløse i vrimmelen av tilbud.

Ideen til forskerne er derfor å lage et verktøy med ulike byggeklosser der man kan plukke, kombinere og sette sammen tjenester de har behov for.

– Siden folk flest ikke er utdannede programmerere eller datautviklere, må vi tilby dem nye brukergrensesnitt og verktøy som er forståelig, sier Floch.

 

Forsker Jacqueline Floch på SINTEF IKT.

Samarbeid med bedrifter
De siste fire årene har IKT-forskerne – med støtte fra Forskningsrådet og VERDIKT-programmet, samarbeidet med de tre bedriftene Tellu, Gintel og Trådløse Trondheim på ulike felt. Resultatet er rammeverket ”UbiSys”.

Bedriften Tellu utvikler i dag programvareløsninger for det mobile markedet, Gintel lager programvare for teleoperatører og tjenesteleverandører, og "Trådløse Trondheim" tilbyr et nettverk for eksperimentering med nye IT-tjenester.


Enklere sporing
Forskerne har tatt utgangspunkt i de tjenestene som bedriftene tilbyr. Selskapet Tellu i Oslo markedsfører for eksempel tjenesteplattform SmartTrack. Den støtter sammensetningen av ulike sporingstjenester, som har med overvåking av mobile enheter - ting eller mennesker.

Man kan spore opp enhetene avhengige av situasjonen og tilstanden deres, som lokasjon, bevegelse eller batterinivå. Brukere i transportbransjen kan for eksempel spore containere, mens et smelteverk kan spore opp verktøyene sine.

– Grensesnittet i SmartTrack støtter definisjonen av regler som "hvis en person faller, send varsel til nærmeste pårørende." eller "hvis et verktøy ikke befinner seg innendørs etter kl. 20, send en alarm til vaktansvarlig". Dette grensesnitt er kompleks og krever programmeringsekspertise. Vi har forenklet det slik at kundene til Tellus kan lage sine egne regler, forteller Floch.

Gjennom å kombinere SmartTrack med "UbiSys", mener hun at "mannen i gata" kan bruke tjenesten.


Teletjenester
Bedriften Gintel utvikler løsninger som gir teleoperatører og tjenesteleverandører mulighet til å skreddersy tjenester til bedriftskunder. Eksempel på slike tjenester er håndtering av telefonanrop og konferansetjenester.

Gintel tilbyr i dag rammerverket ”Easy Designer” til operatørene. Det gjør det mulig å tilpasse eksisterende tjenester og skape nye tilbud raskt. Bruk av Easy Designer krever ingen ekspertise innenfor datautvikling, men den krever kunnskap innenfor kommunikasjonsdomene og trening.

På forespørsel fra kundene sine ønsket Gintel å bevege seg mer mot sluttbrukere av teletjenester, det vil si telefonbrukere. Bedriften har derfor tatt i bruk ”UbiSys” slik at sluttbrukere selv kan sette sammen sine teletjenester. Resultatet er ”EasyDroid”.

–Det vi har gjort, sier Jacqueline Floch, - er å gi folk mulighet til å styre telefonen i hverdagen sin.  Man kan koble telefonanrop til kalender og sted: Om du er opptatt i møte eller sitter i en konsertsal, kan du velge at telefonen automatisk avviser anrop.

Du kan også velge kun å motta samtaler fra ”viktige” personer, sende SMS om når møtet slutter, eller videreføre samtalen til en annen person. Det er mange muligheter. Poenget er at det er du som setter sammen det du vil.

Applikasjonen City Explorer er laget for å vise prinsippet.

City Explorer
For å demonstrere til et bredere publikum hvordan de tenker verktøyene sine bygd opp av ulike byggeklosser, har SINTEF-forskerne utviklet applikasjon City Explorer. Dette er en Android app som støtter brukeren i å lage sin egen byguide.

Appen gir mulighet til å skape/editere sted og reiseruter i en by, og prototypen som er laget, har med tre eksempler for Trondheim: En for turister, en for folk interessert i arkitektur, og en for besøkere som er interesserte i skulpturer.

- Igjen er det viktig at folk komponerer ut fra sine behov, sier Jaqueline Floch. –Vi er interesserte i å føye til funksjonsinnhold slik at brukeren kan få sin egen "menyliste". For eksempel, kan man spesifisere at telefonen skal settes på lydløs på spesifikke steder.
Eller man kan få telefonen til automatisk å hente busstidene til neste sted i en reiserute, og gi en påminnelse når tiden for neste sted nærmer seg. Noen fortrekker å gjøre dette manuelt, andre blir lett distraherte og glemmer å gjøre det. Folk er forskjellige, og derfor ønsker vi å gi dem muligheten til selv å styre sin hverdag.

Forskergruppen søker nå midler for videre arbeid som de ønsker å dreie mot eldre og AAL– Ambient Assisted Living/velferdsteknologi.


Faktarute:

UbiSys – rammeverk for sluttbruker tjenesteutvikling.
UbiSys består av tre verktøy:
UbiCompPro – verktøy for profesjonelle utviklere som brukes for å utvikle ”byggeklosser”.
UbiComposer – editor for sluttbrukere for å sette sammen byggeklosser.
UbiCompRun – mellomvare (runtime plattform) for å utføre tjenestene som er satt sammen av brukere.

Av Åse Dragland