Til hovedinnhold
Norsk English

Sør-Afrika snuser på norske sensorer

Sørafrikansk industri og forskning, her representert ved Dominik Schulte fra IKT-bedriften Tellumat og John Isaac fra forskningsinstituttet CSIR har innledet samarbeid med SINTEF IKT. Foto: SINTEF / Werner Juvik.
Sør-afrikanerne ønsker å kunne oppdage eksplosive gasser i gruver – før det smeller. Det har gitt SINTEF IKT et første fotfeste i landet på Afrikas sydspiss.

I et bilateralt prosjekt, som finansieres av norsk UD representert ved Norges ambassade i Pretoria, har SINTEF IKT med seg SINTEF-knoppskuddet GasSecure som samarbeidspartner.

Sammen står de to miljøene bak sensor-teknologi som sør-afrikanerne er interessert i.


Trådløst under jorda

Med røtter i SINTEF-forskning, har GasSecure utviklet en sensor som brukes til å oppdage lekkasjer av eksplosive hydrokarbon-gasser, inklusive metan, på oljeplattformer.

I samarbeid med sør-afrikanske forskere og industrifolk, skal de norske prosjektdeltakerne utrede og teste om en spesialtilpasset versjon av sensoren til GasSecure kan brukes til å oppdage hydrokarbongasser også i gruveganger – og dermed forbedre sikkerheten i gruveindustrien.

Et viktig aspekt ved prosjektet består i å kartlegge mulighetene for at slike sensorsystemer kan fungere trådløst i gruveomgivelser.


– Interessant samarbeidsland


Prosjektet har fått navnet WIGAMI – Wireless Gas Sensing in Mines. Det skal pågå ut 2013.

Spesialrådgiver Trond Bakken ved SINTEF IKT opplyser at instituttet ser samarbeidet med sør-afrikanerne som interessant også i et langt tidsperspektiv.

– I samtaler med myndigheter og forskningsmiljøer der nede, har SINTEFs måte å drive kontraktbasert forskning på, vakt interesse. Sør-Afrika er et samfunn som er interessert i tilgang på bedre teknologi. Dette første samarbeidsprosjektet handler både om å styrke lokale partnere og øke sikkerheten i en næring som er viktig for landets økonomi, sier Bakken.

Gruvedriften i Sør-Afrika omfatter utvinning av blant annet gull, diamanter og platina.


Lokale partnere


Lokale samarbeidspartnere i det bilaterale prosjektet er forskningsinstituttet South Africa's Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), Universitetet i Pretoria og industribedriften Tellumat, som produserer kommunikasjons- og navigasjonsutstyr.

Av Svein Tønseth

 

Fra kickoff-møtet for det bilaterale sør-afrikansk/norske forsknings- og utviklingsprosjektet i Oslo tidligere i år. Fra venstre: Dag T Wang, Niels Aakvaag, Trond Bakken (alle SINTEF), Dominik Schulte (Tellumat), John Isaac (CSIR), Fabrice Lapique (SINTEF) og Knut Sandven (GasSecure). Foto: SINTEF / Werner Juvik