Til hovedinnhold
Norsk English

Nasjonalt fuktseminar 2012: Hvordan møte økte klimautfordringer?

Foto: Mycoteam
Hovedtema på Nasjonalt fuktseminar 2012 er klimaendringene og hvilke nye fukttekniske utfordringer disse medfører.

Klimaendringer som følge av global oppvarming kan få dramatiske konsekvenser for bygningene våre. Økt omfang av fuktskader kan gi dårligere inneklima og hyppigere behov for vedlikehold.

– Nøkkelen til å kunne håndtere klimautfordringene i byggenæringen, hos myndighetene og kommunene er kompetanse, sier forskningssjef Trine Dyrstad Pettersen ved SINTEF Byggforsk, som for tiende gang arrangerer Nasjonalt fuktseminar sammen med Mycoteam as

– Ikke bare får vi økt fuktbelastning, men i tillegg bruker vi mer miljøvennlige materialer. Dermed risikerer vi også flere soppskader på bygninger og dårligere inneklima, sier daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam as.

God fuktsikkerhet må planlegges, og på seminaret får vi høre hvilket fokus arkitektene har på klimatilpasning. God ut­førelse er også viktig. En ledende entreprenør forteller hvordan man sikrer seg mot fuktinntrengning gjennom utsatte detaljer i fasaden. 

Universell utforming av bygninger er viktig for å sikre tilgjenge­lighet og brukbarhet for alle. Men prinsippet gir også fukttekniske utfordringer, som ikke blir mindre utfordrende i et våtere klima.

Mer nedbør betyr også mer vann i grunnen og større belastning på offentlige avløpsledninger. Øker risikoen for tilbakeslag i kloakkled­ninger? Bygger vi kjellervegger som tåler økt fuktpåkjenning? Svaret på disse og andre spørsmål får du på Nasjonalt fuktseminar 2012.

Nasjonalt fuktseminar finner sted onsdag 18. april ved UBC, Ullevål stadion, Oslo. Påmeldingsfrist er 11. april.

Se fullstendig program og meld deg på her.