Til hovedinnhold
Norsk English

Nullutslippsbygg - er det mulig?

Kontorbygg på Brattøra i Trondheim. Arkitekt: Snøhetta
På konferansen "Nullutslippsbygg – fra forskning til praksis" i Oslo 5. september vil det siste innen forskning på framtidens bygg bli presentert.  

Zero Emission Buildings (ZEB) er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) støttet av Norges Forskningsråd og en rekke industripartnere. Oppgaven for ZEB er å utvikle materialer, komponenter og bygningskonsepter samt metoder og verktøy som kan medvirke til at fremtidens byg­ninger ikke bidrar til klimagassutslipp. Dette omfatter både klimagassutslipp ved produksjon av bygget, utslipp fra energi til drift og utslipp ved rivning. 

Nå arrangerer senteret for første gang en stor konferanse hvor resul­tater fra forskningen blir presentert. 

– Både forskerne og industripartnerne i ZEB jobber med mange spennende problemstillinger. Hvilke materialer forårsaker minst CO2 utslipp? Kan vi løse alt med ny teknologi? Hvordan skapes endring? spør koordinator i ZEB, Anne G. Lien. 

Bygningene må bidra
For å oppnå nullutslipp må energibehovet reduseres til et minimum, og det resterende behovet må dekkes med utslippsfrie energikilder på eller ved bygget. Energikilder som kan brukes er sol, vind, bio- og omgivelsesvarme. For å oppnå en nullutslippsbalanse må bygget levere mer energi i løpet av året enn det bruker, slik at utslippene over byggets levetid balanseres.

– Økt forståelse for sammenhenger og hvordan bygningene kan bidra til en fremtid uten utslipp og klimatrussel er det som er mest spennende med ZEB-problemstillingen, sier Lien. 

Blant foredragsholderne er Tor Helge Dokka (SINTEF Byggforsk), Marit Tyholt (Skanska), Tine Hegli (Snøhetta), Aoífe Wiberg (NTNU), Per Heiselberg (Universitetet i Ålborg) og Morten Lie (DiBK). 

Temaene for konferansen er:

  • Pilotprosjekter – læring mens veien blir til
  • Hva betyr null CO2-utslipp over en bygnings livsløp?
  • Byggetekniske løsninger – hva er utfordringene?
  • Energiforsyning – hva er valgmulighetene?
  • Nullutslippsbygg som konkurransefortrinn

Tid: Onsdag 5. september, kl 08:00-17:00
Sted: Ullevaal Business Class (UBC), Sognsveien 77, Oslo

Les mer og last ned program her.