Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhet på fiskebåten

Å jobbe på sjøen er et krevende og risikofylt yrke. Gjennom to forskningsprosjekt har SINTEF kartlagt både årsaksforhold til ulykker og sett på konsekvenser av ulikt morsmål blant mannskapet ombord.

Fiskerulykker og årsaksforhold
Vi har gjennomført en analyse av de utløsende årsakene til dødsulykker og alvorlige personskader i fiskeflåten. Målet er å bidra med økt kunnskap slik at rederi, skippere og mannskap kan implementere forebyggende sikkerhetstiltak og unngå personulykker i fremtiden. 

I lys av en rekke data omkring ulykkeshendelser, sortert under ulike fartøygrupper, diskuteres flere årsaksforhold, slik som klima, sjøegeneskaper, yteevne, opplæring, erfaring og arbeidsmiljø. Rapporten presenterer forslag til forebyggende og videre FoU arbeid.

Les hele rapporten

Sikker kommunikasjon ombord
Målet var å kartlegge omfang og potensielle sikkerhetsutfordringer knyttet til språk og kommunikasjon. Resultatene viser at antall utenlandske fiskere i norsk flåte per 2011 ligger omkring 500-900 personer, flesteparten av disse arbeider i den havgående flåten. Fartøysiden rapporterer om få utfordringer knyttet til språk, og mangel på felles arbeidsspråk synes ikke å være vurdert som en betydelig sikkerhetsrisiko. Språk kan like fullt være en utfordring, særlig når det kommer til kritiske situasjoner og psykososialt arbeidsmiljø, og må derfor tas på alvor. I lys av resultatene peker rapporten på tiltak som kan bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS) i fiskeflåten.

Les hele rapporten

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.10.2011 - 31.05.2012

Kontaktperson:

Ingunn Marie Holmen